U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Rucphen: op naar 2030 > Hoe gaan we het doen?

Hoe gaan we het doen?

Deze toekomstvisie volgen we niet op met een reeks van geactualiseerde gemeentelijke beleidsnota’s. Deze visie moet vooral zijn beslag krijgen in het dagelijks handelen van raads- en collegeleden en medewerkers van onze gemeente. Daarnaast  kiezen we voor een aantal actieprogramma’s.

Transformatie sociaal domein

Ontwikkeling van de zelfredzaamheid van onze gemeenschappen. We ontwikkelen nieuwe praktijken vanuit de filosofie en uitgangspunten  zoals beschreven in onze Koepelnota Sociaal Domein. We maken onze actieve rol waar.

Vernieuwing ruimtelijk domein

De decentralisaties in het ruimtelijk domein (woningwet, huisvestingswet, omgevingswet) vragen om een passend antwoord. Dit vergt een rigoureus andere manier van werken. Oude routines en plannen moeten worden aangepast om te kunnen voldoen aan de ambities van overheidsparticipatie in dit domein.

Regionale samenwerking

Waar het gaat om de door vele betrokkenen in het interactieve traject van deze toekomstvisie aangestipte noodzaak tot verandering, is een stevige samenwerking in D6 verband nog niet 1-2-3 gerealiseerd. Wij zullen een actieve inbreng leveren aan de verdere uitbouw van de samenwerking in D6 verband.

Binnentuin

De ambities voor de binnentuin hebben we vastgelegd in een Masterplan. Gezien de lange termijn trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en recreatie zijn er voldoende aanknopingspunten voor investeerders, ondernemers en verenigingen om de Binnentuin naar een hoger plan te tillen. Nu het economische tij keert gaan we met een groep vooraanstaande ondernemers de benodigde doorbraken realiseren.

De vraag bij bestuurskracht is in hoeverre een gemeente in staat is om haar verantwoordelijkheden te definiëren, in te schatten welke partners bij de diverse oplossingsrichtingen noodzakelijk zijn en met die partners ook tot een goede aanpak van de maatschappelijke opgaven te komen. Met deze visie zijn opgaven, verantwoordelijkheden en partners in beeld gebracht.