U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omgevingswet > Heb je een idee?

Heb je een idee?

Van initiatief naar uitvoering

Heb je een idee om iets nieuws te realiseren? Dit kan een eigen of gezamenlijk initiatief zijn zoals het ombouwen van een garage of het realiseren van woningen. Wanneer jouw plan (grotendeels) lijkt te passen binnen de omgevingsvisie en ambities van de gemeente en ketenpartners, maar niet voldoet aan wet- en regelgeving dien je het initiatief aan ons aan te bieden.

Intaketafel

Tijdens de intaketafel wordt jouw initiatief door een aantal adviseurs getoetst aan de omgevingsvisie, ambities en strategische doelen van de gemeente Rucphen. Uiteindelijk wordt in een overleg met meerdere medewerkers de wenselijkheid bepaald. Om jouw initiatief te behandelen op de intaketafel, dien je hiervoor het indieningsformulier in te vullen, waarin je kort en bondig aangeeft waar uw initiatief over gaat. Tijdens het zogenoemde agenda-overleg wordt beoordeeld of het initiatief voldoende informatie bevat om deze te kunnen beoordelen op de intaketafel.

Als wordt geconcludeerd dat het initiatief bijdraagt aan de ambities en doelen uit de Omgevingsvisie en daarmee het initiatief wenselijk is, zal het plan worden besproken op de omgevingstafel.

Omgevingstafel

Tijdens de omgevingstafel wordt het initiatief door zowel externe als interne adviseurs beoordeeld op haalbaarheid, en onder welke voorwaarde jouw initiatief gerealiseerd kan worden. Je wordt hier als initiatiefnemer ook bij betrokken.