U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet en gaat in op 1 januari 2024. Een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt, waar u woont, werkt en recreëert. Door de jaren heen zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de omgeving waarin je woont, werkt en leeft. Dat kan gaan over bodem, water, wegen, milieu, beschermde gebouwen, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn ingewikkeld. Soms spreken ze elkaar zelfs tegen. De losse regels en wetten houden ook vaak vernieuwende plannen tegen, die beter zijn voor de natuur en de omgeving. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen samengevoegd.

De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. De wereld verandert steeds. Daarom kijken wij met zorg naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. En de plek moet ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Ontwerp zonder titel (3)

Bekijk hier de video over de Omgevingswet.


Veelgestelde vragen

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het ontwikkelen, benutten en beschermen van de leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen. Daarnaast geeft de wet ruimte aan de gemeente om maatwerk te leveren.

Er is één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. En door participatie (meedenken en meedoen) bevorderen we de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Wanneer krijg ik met de Omgevingswet te maken?

  • Als u een idee heeft over wat invloed heeft op de leefomgeving, zoals; plannen voor een aanbouw, zonnepanelen plaatsen, ideeën voor een speelplaats in de wijk of een buurthuis, uitbreiden bedrijf, aanleggen uitrit, het bouwen van een woning of nieuwbouwwijk... enzovoort.
  • Als uw buren, gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben, waarbij iets verandert aan uw omgeving. U mag daar iets van vinden en/of meedenken over het initiatief. De Omgevingswet stimuleert een initiatiefnemer om belanghebbenden op tijd te informeren over de plannen.
  • Als u mee wilt denken over de omgevingsvisie, De gemeente is in mei 2023 gestart met de participatiebijeenkomsten voor de Omgevingsvisie 2.0. Hierin leggen we vast wat we belangrijk vinden voor de komende 10 tot 20 jaar. Dat doet we samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. U bent van harte uitgenodigd om mee te blijven denken over uw directe (leef)omgeving in de gemeente Rucphen.

Waar kan ik meer informatie over de Omgevingswet vinden?

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Meer informatie kunt u terugvinden op de  website van de rijksoverheid of op de website van www.aandeslagmetdeomgevingswet. U kunt ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Ik kan geen informatie vinden op Omgevingsloket.nl over mijn locatie?

Als u geen informatie vindt over de locatie waar uw initiatief plaatsvindt, neem dan contact op met de gemeente op telefoonnummer: 0165-349500.

Wie kan ik bellen voor hulp?

Hulp bij een algemene vraag over de Omgevingswet en wat dat voor u betekent: neem contact op met ons Klant Contactcentrum via 0165-349500.