U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omgevingswet > Omgevingsvisie Rucphen

Omgevingsvisie Rucphen

De omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten. Zo moet iedere gemeente een omgevingsvisie en omgevingsplan maken.

Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie  staat welke keuzes er zijn gemaakt voor de toekomst van de gemeente Rucphen. Hierin beschrijven wij hoe wij in de toekomst samen leven wonen werken, verblijven en recreëren. Als gemeente nodigen wij iedereen om met goede initiatieven te komen die bijdragen aan de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie.

De Omgevingswet eist dat elke gemeente een omgevingsvisie opstelt. Bij het opstellen van deze visie moeten inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties betrokken worden.

Naar verwachting heeft de gemeente Rucphen in het derde kwartaal 2024 een ontwerp omgevingsvisie 2.0 gereed.


Veelgestelde vragen

 

Wie werken mee aan de omgevingsvisie? 

Wij allemaal! De gemeente nodigt inwoners, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers uit om mee te denken hoe onze leefomgeving eruit ziet over 20 jaar. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we er willen uit zien in 2040 en op hoofdlijnen hoe we daar komen.

We bepalen welke ruimte er is voor ontwikkeling en waar bijvoorbeeld de natuur voorrang heeft en houdt. We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving.

Wat wordt er gedaan met het document ‘Omgevingsvisie Rucphen 1.0, een blik op de toekomst’ vastgesteld door de raad op 2 november 2019?

In de omgevingsvisie 2.0 worden de drie ambities uit de omgevingsvisie 1.0 gebiedsgericht uitgewerkt. We gebruiken de omgevingsvisie 1.0 als vertrekpunt en als bouwstenen voor de 2.0 versie.

We kijken daarbij gelijk ook naar oplossingen voor actuele problemen waar we landelijk en regionaal aan werken, zoals; energietransitie, duurzaamheid en woningbouw.

Voor meer informatie over de omgevingsvisie 1.0