Alcohol schenken; Alcoholwetvergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

Persoonlijk aanvragen

Een vergunning om alcohol te schenken in een horeca-inrichting vraagt u persoonlijk aan. Bij de aanvraag om Alcoholwetvergunning doet de gemeente ook een BIBOB-onderzoek. We kijken dan naar de integriteit van de aanvrager(s) en de personen die bij het bedrijf betrokken zijn. Daarom moet u een vergunningaanvra(a)g (en) én BIBOB-vragenformulieren inleveren. Zie voor verdere informatie over het BIBOB-onderzoek.

Voor wie?

 • iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt;
 • iedereen die een horecabedrijf of slijterij wil starten, of deze overneemt;
 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Afspraak maken en opvragen aanvraagformulieren 

Caroliene de Bruijn 0165-349708 of Jorina de Regt 0165-349704 

Extra vergunningen

Als u een horecabedrijf start of overneemt, heeft u mogelijk nog nadere vergunningen nodig:

 1. Omgevingsvergunningen
  • als u het horecabedrijf verbouwt of gebouwd wordt;
  • als u reclame wilt aanbrengen op of rond uw horecabedrijf:
  • als er meer dan 50 personen in uw horecabedrijf kunnen verblijven (brandveilig gebruik).
 2. Terras in het openbare gebied
  Wilt u een terras plaatsen in het openbare gebied, bijv. op een trottoir? Dan kunt u volstaan met een melding als het terras voldoet aan de "Nadere regels plaatsen algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen". Voldoet het terras hier niet aan? Bel ons dan om een ontheffing aan te vragen.

 3. Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  In het Activiteitenbesluit (AB) staan milieuregels van het Rijk o.a. op het gebied van geluid, geur en afval. Start u een nieuw horecabedrijf? Doe dan óók een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat regelt u op www.aimonline.nl . U heeft hiervoor een plattegrondtekening en (eventueel) een akoestisch onderzoek nodig. Let op: een melding is zaakgebonden. Als er eerder een melding is gedaan en er verandert niets aan de bedrijfsvoering dan hoeft u geen nieuwe melding te doen. 

 4. Vergunning exploitatie openbare inrichting
  Om er voor te zorgen dat bij de exploitatie van een horecabedrijf de openbare orde en veiligheid gewaarborgd blijft is er een vergunning nodig voor de exploitatie van een horecabedrijf. Vergunningvoorwaarden kunnen betrekking hebben op bijv. deurbeleid, beveiliging en openingstijden.
  Zijn er in het verleden geen incidenten geweest in of bij het horecabedrijf met betrekking tot geweld, overlast of drugsgebruik- en handel? Dan kan er ontheffing van de exploitatievergunningplicht worden verleend.

Kosten

Tarieven 2024
nieuwe Alcoholvergunning (artikel 3 Alcoholwet)  € 379,25
wijziging inrichting met als gevolg gewijzigde vergunning (artikel 30 Alcoholwet) € 180,60
wijziging wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet € 142,20

Vergunning exploitatie openbare inrichting € 379,25