Bezwaarschrift indienen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

U kunt bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het College van Burgemeester en Wethouders. In het besluit van de gemeente staat altijd wie het besluit heeft genomen. 

Als u het niet eens bent met:

  • een besluit van de gemeente 
  • het niet of niet op tijd nemen van een beslissing waar u om gevraagd heeft  

Zet dit in uw bezwaarschrift:

  1. Uw naam en adres.
  2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  3. Een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
  4. De reden van bezwaar.
  5. Ondertekening.

Het bezwaarschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Gerelateerde producten