Reclame plaatsen, vergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

Bij gebouw of op de grond

Reclame-uitingen aan of bij een gebouw of op de grond vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Controleer via het omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vergunningcheck en aanvraag (Omgevingsloket)

Driehoeksborden / sandwichborden

Het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden is in de gemeente Rucphen verboden.
In de gemeente Rucphen mag wel reclame gemaakt worden in de daarvoor bestemde A0-displays. Daarnaast komt er per kern 1 vrije plakplaats voor reclame en worden drie plattegrondkasten vervangen door drie infoline digitale informatiesystemen.

Indien u, in de gemeente Rucphen, reclame wil maken verwijzen wij u voor de A0-displays naar:
Centercom, telefoonnummer 020 - 69 290 36, mail buitenreclame@centercom.nl 

Voor de lichtmastreclame, in de gemeente Rucphen, verwijzen wij u naar:
Reclanet, telefoonnummer 06 - 310 01 581 Marvin Smiers, mail ms@reclanet.nl

Andere reclame

Voor andere en/of bijzondere vormen van reclame-uitingen, adviseren wij u om vooraf bij de gemeente contact op te nemen.

t. 0165-349708 / 0165-349704

Kosten

Navraag bij Centercom en Reclanet

Gerelateerde producten