U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Wet Bibob

Wet Bibob

De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) is een hulpmiddel om de integriteit van de overheid te beschermen.

Bij de aanvraag van vergunningen en subsidies, bij vastgoedtransacties met de gemeente en overheidsopdrachten van de gemeente kan de gemeente een BIBOB-onderzoek doen. Met dit integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo bonafide ondernemers. 

Wanneer krijgt u met een BIBOB-onderzoek te maken?

U kunt te maken krijgen met een BIBOB-onderzoek bij de aanvraag om vergunningen en subsidies, bij vastgoedtransacties met de gemeente en overheidsopdrachten van de gemeente die zijn opgenomen in de Beleidsregel BIBOB 2024. Deze gaat per 1 januari 2024 in

BIBOB-vragenformulier

Voor een BIBOB-onderzoek vult u een vragenformulier in dat u van de gemeente ontvangt. U bent verplicht de vragen te beantwoorden. De vragen gaan o.a. over uw (financiële) achtergrond, de personen en de organisaties die bij u of uw onderneming betrokken zijn. Ook moet u documenten meesturen waarnaar in het vragenformulier wordt gevraagd. Er kunnen nog aanvullende gegevens worden opgevraagd of aanvullende vragen worde gesteld. Het onderzoek bestaat uit:

  1. controle en analyse van de aangeleverde stukken;
  2. opgevraagde justitiële documentatie en politiegegevens;
  3. alle beschikbare informatie binnen de gemeentelijke organisatie en overige relevante openbare en gesloten bronnen.

Is de ingediende informatie niet compleet of wordt er getwijfeld over de informatie dan kan de procedure worden beëindigd en wordt aan u geen vergunning of subsidie verstrekt of wordt er geen vastgoedtransactie met u aangegaan.

Advies Landelijk Bureau BIBOB

Wanneer er na het BIBOB-onderzoek door de gemeente nog vragen zijn over uw integriteit of de integriteit van uw (zakelijke) relaties, dan kan de gemeente een BIBOB-advies vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB (LBB). Dit betekent dat er een uitgebreider onderzoek komt. Als wij een advies aanvragen bij het LBB krijgt u  hier altijd bericht over. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de inschakeling van het LBB. Wel kunt u uw aanvraag intrekken.

Na het onderzoek geeft het LBB advies aan de gemeente. Het BIBOB-advies is geheim. Wanneer wij het advies gebruiken in ons besluit krijgt u een afschrift van het advies toegestuurd.

Duur van het onderzoek

Het BIBOB-onderzoek vindt plaats tegelijkertijd met de aanvraag om een vergunning, subisidieverzoek of  bij de (contractuele) besprekingen over een vastgoedtransactie.  De behandeltermijn is 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Als er een advies bij het LBB wordt gevraagd wordt deze termijn met 12 weken verlengd.

Kosten

Aan het BIBOB-onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met C. de Bruijn of B. Scheffer via het algemene telefoonnummer 0165-349500 of per mail: c.de.bruijn@rucphen.nl of b.scheffer@rucphen.nl.