Bouwen, omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Vergunning nodig? Checken!

Op www.omgevingsloket.nl controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Maar u kunt ook overleg aanvragen met één van onze medewerkers voor een persoonlijk advies. Bijvoorbeeld over de activiteit 'bouwen van een bouwwerk', als u:

 • een woning nieuw wilt bouwen;
 • een bestaande woning wil uitbreiden;
 • een schuur of schutting wil bouwen;
 • de functie van een gebouw wil wijzigen.

Vergunning check

BIBOB-toets

Bij de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning bouw kan er een BIBOB-toets plaats vinden. Hier vindt u meer informatie over het BIBOB-onderzoek

Vragen?

Voor vragen over het BIBOB-onderzoek kunt u contact opnemen met C. de Bruijn of B. Scheffer via het algemene telefoonnummer 0165-349500 of per mail: c.de.bruijn@rucphen.nl of b.scheffer@rucphen.nl.

Bestemmingsplan

U kunt vooraf kijken of uw plannen voor bouw of verbouw in het bestemmingsplan past. Hierdoor kunt u van te voren een inschatting maken of er een afwijking nodig is voor de realisatie van het bouwplan.

Duurzaamheid

We vinden duurzaamheid belangrijk bij nieuwbouwplannen. Zo streven we volgens de Visie Duurzaamheid per woning naar:

 • minimaal 75m2 aan openbaar groen
 • duurzaam bouwen
 • energielabel A
 • gasloos bouwen
 • aandacht voor minimale verharding

We adviseren u hier graag over!

Aanpak vergunningaanvraag

 1. Informele aanvraag
  Start uw informele aanvraag met een pre-advies bij welstand, een vooroverleg met deskundigen van de gemeente of een voorlopige beoordeling van uw schetsplan.
 2. Formele aanvraag
  De formele aanvraag doet u via www.omgevingsloket.nl .