Bouwen, omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Vergunning nodig? Checken!

Op www.omgevingsloket.nl controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Maar u kunt ook overleg aanvragen met één van onze medewerkers voor een persoonlijk advies. Bijvoorbeeld over de activiteit 'bouwen van een bouwwerk', als u:

 • een woning nieuw wilt bouwen;
 • een bestaande woning wil uitbreiden;
 • een schuur of schutting wil bouwen;
 • de functie van een gebouw wil wijzigen.

Vergunning check

Bestemmingsplan

U kunt vooraf kijken of uw plannen voor bouw of verbouw in het bestemmingsplan past. Hierdoor kunt u van te voren een inschatting maken of er een afwijking nodig is voor de realisatie van het bouwplan.

Duurzaamheid

We vinden duurzaamheid belangrijk bij nieuwbouwplannen. Zo streven we volgens de Visie Duurzaamheid per woning naar:

 • minimaal 75m2 aan openbaar groen
 • duurzaam bouwen
 • energielabel A
 • gasloos bouwen
 • aandacht voor minimale verharding

We adviseren u hier graag over!

Aanpak vergunningaanvraag

 1. Informele aanvraag
  Start uw informele aanvraag met een pre-advies bij welstand, een vooroverleg met deskundigen van de gemeente of een voorlopige beoordeling van uw schetsplan.
 2. Formele aanvraag
  De formele aanvraag doet u via www.omgevingsloket.nl .

Kosten

Tarief 2022
Verzoek schriftelijke verklaring

Voor een verzoek van de aanvrager voor een schriftelijke verklaring met een oordeel of een voorgenomen project (voor de activiteit bouwen / of strijdig gebruik) binnen een bestemmingsplan past, dan wel of voor dit project een omgevingsvergunning is vereist (of dat dit vergunningsvrij is) worden leges in rekening gebracht. De kosten voor een schriftelijke verklaring bedragen € 103,00. Deze kosten worden bij de leges van de formele aanvraag om omgevingsvergunning niet verrekend.

Voorlopige beoordeling schetsplan activiteit bouwen
Bij een voorlopige beoordeling schetsplan wordt beoordeeld of er in principe bezwaren bestaan tegen een schetsplan, met betrekking tot bestemmingsplantechnische en/of esthetische aspecten zoals opgenomen in onze Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 (voorheen de welstandsnota).. De kosten voor en voorlopige beoordeling bedragen 25% van de leges zoals deze bij een formele aanvraag om omgevingsvergunning zouden worden vastgesteld. Indien er tevens een welstandsbeoordeling plaatsvindt, wordt hier een vast tarief van € 25,75 en de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht. 
Uurloon: € 110,00 per uur per persoon.

Voor een gesprek met de welstandscommissie wordt hier een vast tarief van € 103,00 en de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht. 
Uurloon: € 110,00 per uur per persoon 

Pré-advies welstandscommissie activiteit bouwen
Bij een pré-advies van onze welstandscommissie wordt beoordeeld of er in principe bezwaren bestaan tegen dit plan, met betrekking tot esthetische aspecten zoals opgenomen in onze Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 (voorheen de welstandsnota).. De kosten voor een pré-advies zijn de werkelijk gemaakte uren. 
Uurloon:€ 110,00 per uur per persoon. 
Deze kosten worden bij de leges van de formele aanvraag om omgevingsvergunning niet verrekend.

Aanvraag activiteit Bouw
een percentage van de bouwkosten met een minimum van € 173,85
De bouwkostensom voor de berekening van de legeskosten omgevingsvergunning wordt berekend op grond van de "Eenheidsprijzenlijst bouwkosten bouwleges"

Eenheidsprijzenlijst bouwkosten bouwleges

Overige aanvragen (zonder activiteit Bouw)
Basistarief (reguliere procedure): € 242,00
Basistarief (uitgebreide procedure): € 653,90

Meerkosten afhankelijk van de werkzaamheden
Vraag persoonlijk advies over de legeskosten: 
mevrouw A. Luijkx, t. 0165-349500 of gemeente@rucphen.nl.