Bestemmingsplan inzien, afwijken, wijzigen, herzien

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Bestemmingsplan inzien

U kunt onze bestemmingsplannen inzien via Ruimtelijkeplannen.nl :

 1. Gebruik het vergrootglas (+) om in te zoomen op de plek waar u informatie over zoekt.
  Of vul een straatnaam en dorp in.
 2. Rechts in beeld ziet u een overzicht van de beschikbare plannen.
 3. U kunt deze aanklikken voor meer informatie.

Zo vindt u informatie uit het bestemmingsplan voor een adres, plaats of gebied naar keuze.

Bestemmingsplan inzien

Afwijken/wijzigen/herzien

Wilt u grond gebruiken op een andere manier dan in het bestemmingsplan staat beschreven? Dat kan alleen met een planologische maatregel. De gemeente kan echter niet altijd meewerken aan planologische maatregelen. Onderzoek daarom eerst of de gemeente in beginsel positief tegenover uw initiatief staat.

Maak een afspraak voor informatie over de bestemming van een stuk grond en/of bebouwing. Hierbij gaat het dan om vastgestelde bestemmingsplannen, zie ook hieronder

Advies

Neem contact op met de Afdeling Ruimte en Openbare Werken voor nader advies over ontwerp-bestemmingsplannen: t. 0165-349500.

Kosten

 • Inzien: gratis
 • Planologische maatregel: de kosten zijn afhankelijk van de maatregel die voor uw verzoek nodig is.

Toelichting

Bestemmingsplan

U kunt het bestemmingsplan inzien via Ruimtelijkeplannen.nl.
Bestemmingsplannen beschrijven wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren;

 • hoe de grond gebruikt mag worden,
 • of er gebouwd mag worden en
 • wat er gebouwd mag worden.

Planologische maatregel

De meest voorkomende planologische maatregelen zijn:

 • de omgevingsvergunning waarbij wordt besloten tot afwijking van het bestemmingsplan
 • de wijziging
 • de partiële herziening

Coördinatieverordening ruimtelijke plannen

Deze Coördinatieverordening maakt het mogelijk om een bestemmingsplan en omgevingsvergunning te coördineren. Hierdoor kan de procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning versneld worden. Onder ‘regels en informatie’ treft u de verordening aan. Mocht u de coördinatieregeling toe willen passen, neem dan contact op met de gemeente voor de mogelijkheden in uw project.