Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij?

Vanaf 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Hoe en wanneer we (meer) aardgasvrij worden, schrijven we als gemeente op in de ‘Transitievisie Warmte’. Daar hebben uw mening bij gevraagd.

Als eerste stap hebben we daarom uw mening gevraagd in de enquête aardgasvrij Rucphen. De informatie, zorgen en vragen die we ontvingen hebben we besproken in een online bewonersavond op 20 mei 2021. Een tweede bewonersavond organiseerden wij op 11 oktober 2021.

Op 15 december 2021 stelde de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast

Een overzicht van informatie, vragen en antwoorden vindt u hieronder. Ook kunt u een verslag en geluidsopname van de bijeenkomst ook terugkijken/luisteren. Of vraag de volledige Transitievisie op via e-mail aan gemeente@rucphen.nl of telefoon 0165-349500.

Wat is een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte is een visie op hoe we van het aardgas af kunnen gaan.Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om te verkennen hoe woningen van het aardgas af kunnen. Dat moeten we beschrijven in een Transitievisie Warmte. Hiervoor onderzoeken we hoe je bespaart op het verwarmen van je woning door de woning te isoleren. Ook onderzoeken we alternatieven voor aardgas en hoe de gebouwen in de toekomst duurzaam verwarmd kunnen worden.

In deze eerste Transitievisie Warmte beschrijven we de stappen tot 2030. De Transitievisie Warmte krijgt minimaal iedere vijf jaar een update om ervoor te zorgen dat we steeds de nieuwste kennis gebruiken. Het opwekken van elektriciteit met behulp van zonnepanelen is geen onderdeel van de Transitievisie Warmte. Hiervoor is de visie zon – en windenergie vastgesteld.

Kan de gemeente ervoor kiezen om niet mee te doen aan de Transitievisie Warmte?

Nee, dit is een opdracht die ons vanuit het Rijk is opgelegd. Wij hebben als Nederland het Klimaatakkoord getekend en moeten dus zorgen voor een CO2 neutraal 2050. Hier dienen wij onder andere de Transitievisie Warmte voor op te stellen.

Wanneer is de Transitievisie Warmte klaar?

De planning is dat de Transitievisie Warmte in november 2021 wordt behandeld in de gemeenteraad. Tot die tijd houden we u in de Rucphense Bode, via Facebook en via www.rucphen.nl/aardgasvrij  op de hoogte over de voortgang. 

Waarom gaan we in Nederland van het gas af, terwijl Duitsland juist op het aardgas aansluit?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we CO2 besparen. In het Parijs Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Elk land onderzoekt hoe ze het makkelijkst en snelst CO2 kunnen besparen. Duitsland gebruikt op een beperkt aantal plekken nog kolen en stookolie. Die zijn vervuilender dan aardgas. Op deze plekken bespaart een overstap naar aardgas op korte termijn veel CO2 uitstoot. De overstap naar aardgas is daar een tussenstap naar een CO2 neutrale energievoorziening. Ook in Duitsland is het doel om uiteindelijk afscheid te nemen van aardgas. Duitsland wil in 2045 volledig klimaatneutraal zijn.

Ga ik meer betalen voor een aardgasvrij oplossing?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we tot 2050 stap voor stap van het aardgas af gaan. Het uitgangspunt is dat dit voor bewoners 'woonlastenneutraal' gebeurt. Dat betekent dat je als bewoner per maand niet meer gaat betalen voor je woonlasten dan dat je nu doet.

Gaat de gemeente de bewoners verplichten om over te stappen op een aardgasvrije oplossing?

Nee, de gemeente zal u niet verplichten om over te stappen op een aardgasvrije oplossing. Maar het Rijk kan dat later (richting 2050) wel via wetgeving doen. Daarvoor zijn nu nog geen plannen.

Wat is de betrouwbaarheid van de alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Het uitgangspunt is dat het alternatief voor aardgas betrouwbaar is. Het is belangrijk dat woningen en gebouwen nog steeds goed, veilig en comfortabel verwarmd kunnen worden. Bij het zoeken naar een goed alternatief voor aardgas is de betrouwbaarheid van de alternatieven een belangrijk onderwerp.

Wordt er rekening gehouden met de duurzaamheid van de alternatieven voor aardgas?

We stappen van het aardgas af om CO2 te besparen en ervoor te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Hierbij is het belangrijk dat het alternatief voor aardgas duurzaam is en dus geen CO2 uitstoot.

Ik wil graag zelf onderzoeken wat de beste oplossing is voor mij. Ook wil ik zelf beslissen over mijn toekomstige warmtebron. Kan dat?

Ja, dat kan! Iedere woningeigenaar mag zelf beslissen hoe en wanneer hij van het aardgas af gaat.

Waar vind ik meer informatie over isolatie?

Op de website: www.regionaalenergieloket.nl/rucphen/energiebesparen staat meer informatie over isolatie.

Krijgen woningbezitters subsidie van de gemeente Rucphen om over te stappen op aardgasvrij wonen?

De gemeente geeft zelf geen subsidie. Wel heeft het rijk verschillende subsidiemogelijkheden. Op het Regionaal Energieloket vindt u alle subsidiemogelijkheden: www.regionaalenergieloket.nl/rucphen.

Wat vindt de raad van de gemeente Rucphen van de kosten die ik als woningbezitter moet maken?

De gemeenteraad besluit eind dit jaar over de vaststelling van Transitievisie Warmte. Hierin zal het uitgangspunt van kostenneutraliteit voor particuliere woningbezitters zijn opgenomen.

Is waterstof een goede vervanger van aardgas?

Waterstof kan aardgas vervangen. Je kunt de bestaande aardgasleidingen mogelijk ook gebruiken waterstof. Dat is een voordeel. Maar waterstof heb je niet zomaar. Het moet gemaakt worden met elektriciteit. Dat is een nadeel. Op dit moment is waterstof niet op grote schaal beschikbaar. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat waterstof mogelijk pas vanaf 2040 op grote schaal beschikbaar komt. Waarschijnlijk gaat de industrie een groot deel van het waterstof gebruiken. Het is nog onzeker hoeveel waterstof beschikbaar komt voor de verwarming van woningen en gebouwen.

Kan in Rucphen groengas gemaakt worden?

In de regio van de gemeente Rucphen is potentie voor de productie van groengas. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel groengas er daadwerkelijk gemaakt kan worden. Ook is het nog niet bekend welk deel hiervan gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen in de gemeente Rucphen.

Wat is een warmtepomp?

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. In hoofdlijnen is dit op te delen in bodemwarmte-pompen en luchtwarmtepompen. Een bodemwarmtepomp gebruikt warmte uit water uit de bodem om een woning of gebouw te verwarmen. Hiervoor moet er in de grond geboord worden. In grondwaterbeschermingsgebieden kan dat niet zomaar. Een luchtwarmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht om een woning of gebouw te verwarmen. Deze warmtepomp kunt u wel gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden. Op de website van milieu centraal is meer hierover te vinden: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/volledige-warmtepomp 

Kan een bodemwarmtepomp worden toegepast in een grondwaterbeschermingsgebied?

Nee. In grondwaterbeschermingsgebieden mag je niet zomaar in de grond boren. In Rucphen geldt dat voor de grondwaterbeschermingsgebieden Schijf en Seppe. Hier kunt u wel een luchtwarmtepomp gebruiken.

Hoe zit het met de vrijwilligheid van het aansluiten op een warmtenet?

Op dit moment is het niet verplicht om aan te sluiten op een warmtenet. Voor de haalbaarheid van een warmtenet is het wel van belang dat er zoveel mogelijk woningen en gebouwen worden aangesloten.

Publicatiedatum 11-5-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-5-2023