Transitievisie Warmte vastgesteld

De raad van de gemeente Rucphen heeft in zijn vergadering van 15 december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld.

In de Transitienvisie is opgenomen dat geen woningen vóór 2030 van het aardgas afgaan maar dat tot die tijd de prioriteit wordt gelegd op het  besparen van energie en het isoleren en ventileren van woningen en andere gebouwen.

De Transitievisie Warmte ligt gedurende de periode van 12 januari tot 24 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de Transitievisie ook opvragen via e-mail aan gemeente@rucphen.nl of telefoon 0165-349500.

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-2-2022