11 oktober 2021 Verslag tweede bewonersavond Aardgasvrij Rucphen

De eerste Transitievisie Warmte (TVW) onderzocht de opgave en de mogelijke alternatieven voor duurzaam verwarmen per dorp in de gemeente.  De gemeente besprak de resultaten met geïnteresseerde bewoners in een tweede bijeenkomst op 11 oktober 2021. Er waren in totaal 22 mensen aanwezig, waarvan 19 inwoners. Hieronder leest u een beknopt overzicht van de besproken zaken.

Wat is een Transitievisie Warmte

Vanuit de Rijksoverheid heeft elke gemeente in Nederland de opdracht gekregen voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad voor een aardgasvrije gemeente inzichtelijk: welke stappen kunnen nu al worden ondernomen en wanneer kunnen welke dorpen of kernen van het aardgas worden afgekoppeld. Hiervoor werken we samen met inwoners, betrokken partijen zoals de netbeheerder en woningcorporatie en gemeentelijke afdelingen. 

Onderwerpen bewonersavond

Tijdens de bewonersavond heeft het projectteam van de gemeente een korte toelichting gegeven op de TVW. Daarnaast is er ruim de tijd genomen om inwoners gelegenheid te bieden voor het stellen van vragen. Hieronder leest u een beknopt overzicht van de besproken zaken.

All-electric heeft de toekomst

All-electric komt naar voren als enige potentiële warmteoptie die kan worden ingezet op grotere schaal in de gemeente Rucphen, vóór 2030. Een hybride warmtepomp, in combinatie met een luchtwarmtepomp en zonnepalen, zijn ook stappen in de goede richting. De Rijksoverheid werkt aan verschillende extra subsidies voor deze alternatieven.

Beginnen met slim isoleren

De komende jaren zal voornamelijk worden ingezet op het isoleren van woningen door middel van slimme kleine stapjes, maar ook door grotere aanpassingen in de woning. Wat betreft de kleine stapjes, zal de gemeente Rucphen volgend jaar o.a. cadeaubonnen voor huurders ter beschikking stellen. Wat betreft de grotere aanpassingen, werkt de Rijksoverheid op het moment aan een Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma zet o.a. in op het creëren van bewustwording en het verstrekken van subsidies.

Inwoners gaven aan zorgen te hebben over hoe de informatie over o.a. isoleren bij doelgroepen zoals ouderen komt. De gemeente geeft aan alle communicatiekanalen te benutten en in de praktijk zien we dat veel ouderen het ook lukt om digitaal te reageren. Daarnaast worden er energiecoaches opgeleid om inwoners, jong en oud, te informeren en adviseren op het gebied van besparen, isolatie en ventileren. Er worden nog kandidaten voor energiecoaches gezocht, dus neem contact op met de gemeente bij interesse!

Er is al veel informatie beschikbaar over isolatie en alternatieve warmteopties

Het Regionaal Energie Loket (REL) beschikt over veel kennis en informatie, en is per telefoon en mail bereikbaar voor vragen en adviezen. Ook is er op de websites van Milieu Centraal en Vereniging Eigen Huis veel informatie te vinden. De gemeente Rucphen werkt tevens aan een webpagina over duurzaamheid. Hier kunnen o.a. tips voor isolatie worden gedeeld.

Samenwerken met lokale adviseurs

Ondanks de grote hoeveelheid informatie die al beschikbaar is, is een belangrijke volgende stap voor de gemeente Rucphen om verder uit te werken hoe de isolatieopgave het best kan worden aangevlogen. Wordt er gestart bij het laaghangend fruit, of juist bij woningen waar nog een grote isolatiestap nodig is en nog veel ‘’winst’’ kan worden behaald? Wordt er gestart met bepaalde type woningen of met een specifieke wijk? Tijdens de bewonersavond hebben de aanwezigen aangegeven het belangrijk te vinden om met buren of met inwoners uit de wijk aan een gezamenlijke aanpak te werken. Ook het inzetten op lokale adviseurs en installateurs is als belangrijk genoemd.

Hoe duurzaam is elektriciteit?

Er zijn verschillende vragen gesteld over duurzame opwekken van elektriciteit, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. De Transitievisie Warmte bevat geen visie op het onderdeel verduurzamen van het opwekken van elektriciteit. De visie is gericht op warmte. Op regionaal niveau, in de Regionale Energie Strategie (RES), wordt wel uitgedacht hoe de ambities op het gebied van duurzame opwekken van elektriciteit kunnen worden gerealiseerd.

Publicatiedatum 29-9-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-10-2021