Transitievisie Warmte: de weg naar aardgasvrij

Bekijk de concept Transitievisie Warmte van 29 september tot en met 21 oktober 2021 in het gemeentehuis. We vertellen u er graag meer over tijdens de online bewonersavond op 11 oktober 2021.

Vanuit de Rijksoverheid heeft elke gemeente in Nederland de opdracht gekregen voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad voor een aardgasvrije gemeente inzichtelijk: welke stappen kunnen nu al worden ondernomen en wanneer kunnen welke dorpen of kernen van het aardgas worden afgekoppeld. 

Van 29 september tot en met 21 oktober 2021 ligt de concept Transitievisie Warmte ter inzage. U kunt de informatie dan bekijken in het gemeentehuis. En u kunt uw mening erover geven. Daarvoor stuurt u een brief of e-mail naar de gemeente.

Online bewonersavond

Op maandag 11 oktober, van 19.30 tot 20.30 organiseren wij een bewonersavond. Tijdens deze bewonersavond kunt u vragen stellen en uw ideeën over de Transitievisie Warmte met ons delen. Ook geven wij een vooruitblik op wat u de komende tijd kunt verwachten van, maar ook zelf kunt betekenen voor de warmtetransitie.

Agenda

  • 19.15 uur – Inloop
  • 19.30 uur – Start
  • 19.35 uur – Transitievisie Warmte op hoofdlijnen
  • 19.45 uur – Ruimte voor uw vragen en suggesties
  • 20.15 uur – Vooruitblik
  • 20.30 uur – Afronden

Link naar de bijeenkomst in Microsoft Teams

De bewonersavond is inmiddels voorbij. U kunt de vergadering niet meer openen.

Publicatiedatum 29-9-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-10-2021