Industrie/bedrijfsterrein, uitgifte

Aanvragen

Voor : ondernemer

De gemeente heeft percelen bedrijventerrein uitgegeven ten zuiden van de Kozijnenhoek, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Nijverhei. Er is een bestemmingsplan in voorbereiding om in de toekomst kavels uit te geven.

Lijst van ingeschreven voor toekomstig bedrijventerrein

Momenteel zijn alle kavels uitgegeven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor toekomstig bedrijventerrein.

Afspraak & informatie

Voor meer informatie en inschrijving neemt u contact op met onze bedrijvencontactpersoon:
Claire Hoogers
t. 0165 349782
e.c.hoogers@rucphen.nl of ondernemers@rucphen.nl 

Kosten

Inschrijving: geen kosten  
Grondprijs tussen de € 114 per m2 tot € 135 per m2 (exclusief BTW)