Alcohol schenken, ontheffing tijdelijke gelegenheid

Aanvragen

Voor : ondernemer

Met deze ontheffing kunt u zonder horecabedrijf en zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen bij bijzondere gelegenheden.

Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. Als partijencateraar hoeft u geen Alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.

Voorwaarden

 • voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid
 • alleen voor zwak alcoholische dranken
 • u mag géén sterke drank schenken
 • ontheffing voor maximaal 12 aaneengesloten dagen
 • de persoon die alcohol schenkt:
  o is minimaal 21 jaar
  o heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
  o is van goed gedrag
  o is niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staat niet onder curatele

Aanpak

 1. Formulier 'Ontheffing art. 35 Alcolwet' aanvragen.
  Dit is verkrijgbaar in het gemeentehuis, of telefonisch op te vragen via t. 0165-349704 / 0165-349708.
  Bij de aanvraag hebt u de volgende stukken nodig:
  - Kopie van het geldige identiteitsbewijs van de aanvrager en leidinggevende(n).
  - Verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n).
  - Situatieschets van het evenemententerrein en de tappunten
    (alleen bij grote evenementen)
 2. Lever uw aanvraag op tijd in: minimaal 8 weken voor u de ontheffing nodig heeft in en bij voorkeur tegelijk met de aanvraag voor een evenementvergunning.

Kosten

Tarief 2024
een ontheffing (artikel 35 Alcoholwet) € 94,80