U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De Rucphense gemeenteraad heeft 19 leden en bestaat momenteel uit zes partijen: RVP (7 zetels), VVD (5 zetels), PVV (3 zetels), CDA (2 zetels), PvdA (1 zetel) en FORZA RUCPHEN (1 zetel). De partijwebsites kunt u hier vinden. De coaltie wodt gevormd door RVP, VVD en CDA, zij leveren de wethouders. Elke vier jaar kunt u stemmen op kandidaten voor de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2026.

De gemeenteraad heeft een aantal belangrijke taken, zoals het vaststellen van beleid en lokale wetgeving (verordeningen) en het stellen van kaders voor het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast controleert de raad de uitvoering van het beleid, stelt zij de begroting vast en benoemt zij de wethouders.

Raadscommissies

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, adviseert een raadscommissie over het voorstel. De gemeenteraad van Rucphen heeft drie van deze commissies. Lees meer over de commissies op deze pagina.

Vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn in principe openbaar. U bent welkom om langs te komen. De vergaderdata, -locatie en -stukken kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem. U kunt de stukken per vergadering bekijken of specifieke stukken zoaken met de zoekbalk bovenin het scherm.

Contact met de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om iets te delen met de gemeenteraad. U kunt bijvoorbeeld een brief of mail aan de raad sturen, inspreken bij een raads- of communicatievergadering of zelf een onderwerp op de politieke agenda zetten. Lees er hier meer over.

Raadsleden

De burgemeester is voorzitter van de raad. De gemeenteraad heeft 19 leden:

Griffie

De gemeenteraad beschikt over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie bestaat in de gemeente Rucphen uit de raadsgriffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker. De taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad en raadscommissies, individuele raads- en burgerleden en de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad. 

In contact komen met de griffie? raadsgriffie@rucphen.nl of 0165 349520