U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en bestaat uit 19 zetels. Elke vier jaar kunt u uw stem uitbrengen op kandidaten voor de gemeenteraad. Vergaderdata, voorstellen, verslagen en andere vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem. Bijvoorbeeld de begroting, bestuursrapportage en kadernota.

Vergaderstukken

Vergaderdata, voorstellen, verslagen en andere vergaderstukken vanaf maart 2010 vindt u via deze website in het raadsinformatiesysteem. Bijvoorbeeld de begroting, bestuursrapportage en kadernota. Gebruik hiervoor het veld 'zoeken' boven in het scherm.

Vergaderingen

Vergaderdata, voorstellen, verslagen en andere vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad schrijven

Wanneer u een brief of mail stuurt naar de gemeenteraad, dan komt deze in de eerstvolgende commissievergadering op de lijst van ingekomen stukken.

Postadres >

Taken

  • benoemt de wethouders,
  • stelt de programmabegroting vast,
  • geeft kaders voor het college van burgemeester en wethouders,
  • stelt beleid en lokale wetgeving (verordeningen) vast,
  • controleert uitvoering van het beleid.

Leden

De raad heeft 19 leden. De burgemeester is voorzitter van de raad.

Griffier

Joost Lahaije