U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Contact met de gemeenteraad

Contact met de gemeenteraad

Een brief of mail sturen

Wanneer u iets wilt delen met de gemeenteraad, kunt u een brief of mail sturen. Deze komt in de eerstvolgende commissievergadering op de lijst ingekomen stukken. Welke commissie dit is, hangt af van het onderwerp dat u wilt aankaarten. Ingekomen stukken worden niet besproken tijdens de vergadering, tenzij een commissielid besluit het stuk te laten agenderen. Let op: alle ingekomen stukken worden gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem en zijn dus openbaar.

Inspreken tijdens een vergadering

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u inspreken bij een raads- of commissievergadering. Aan het begin van de vergadering krijgt u dan maximaal vijf minuten de tijd om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan. Uw inspraakreactie weegt mee bij het advies van de commissie en/of het besluit van de gemeenteraad. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dit dan ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering bij de griffie (zie hieronder).

Er zijn een aantal onderwerpen waarop u niet kunt komen inspreken. Spreekrecht in de raadsvergadering geldt niet voor:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Onderwerpen waartegen een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De griffie

Het sturen van een brief aan de gemeenteraad, aanmelden voor het spreekrecht verloopt via de griffie:

Postadres:
Postbus 9, 4715 ZG Rucphen, t.a.v. de griffie

Mailadres:
raadsgriffie@rucphen.nl

Telefoonnummer:
0165-349520