Contact met de gemeenteraad

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Een brief of mail sturen

Wanneer u iets wilt delen met de gemeenteraad, kunt u een brief of mail sturen. Deze komt in de eerstvolgende commissievergadering op de lijst ingekomen stukken. Welke commissie dit is, hangt af van het onderwerp dat u wilt aankaarten. Ingekomen stukken worden niet besproken tijdens de vergadering, tenzij een commissielid besluit het stuk te laten agenderen. Let op: alle ingekomen stukken worden gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem en zijn dus openbaar.