Verhuizing of adreswijziging doorgeven

Aanvragen

Voor : particulier

U kunt uw verhuizing direct via internet doorgeven als u in de gemeente gaat of blijft wonen. Gebruik daarvoor uw DigiD of voeg een foto/scan van uw legitimatiebewijs toe als bijlage. U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren. Als u al verhuisd bent, dan moet u dit binnen 5 dagen bij de gemeente melden. Gaat u in een andere gemeente wonen, dan moet u uw verhuizing daar doorgeven. Let op: Bent u samenwonend, dan moet ieder zelfstandig de verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven met DigiD App of SMS-controle

Verhuizing doorgeven met een foto/scan van uw legitimatiebewijs

Bij iemand inwonen

Gaat u bij iemand wonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner (de volwassene die al op uw nieuwe adres woont). De hoofdbewoner kan zijn of haar toestemming hieronder doorgeven. U kunt ook een geschreven verklaring van de hoofdbewoner inscannen en toevoegen aan uw internetaangifte.

Toestemming geven voor inwoning (met DigiD)

Adresonderzoek

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente kan een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of misschien heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon. Heeft  u vragen over het onderwerp adresonderzoek, neem dan contact op met de gemeente via t. 0165-349500.

Komt u vanuit het buitenland?

Vestigt u zich vanuit het buitenland in de gemeente Rucphen, kijk dan op Vestiging-in-Nederland

Naar het buitenland 

Ook uw vertrek naar het buitenland /emigratie kunt u rechtstreeks via internet doorgeven.