Verhuizing of adreswijziging doorgeven

Aanvragen

Voor : particulier

U kunt uw verhuizing direct via internet doorgeven als u in de gemeente gaat of blijft wonen. Gebruik daarvoor uw DigiD of voeg een foto/scan van uw legitimatiebewijs toe als bijlage. U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren. Als u al verhuisd bent, dan moet u dit binnen 5 dagen bij de gemeente melden. Gaat u in een andere gemeente wonen, dan moet u uw verhuizing daar doorgeven. Let op: Bent u samenwonend, dan moet ieder zelfstandig de verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven met DigiD

Adresonderzoek

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente kan een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of misschien heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon. Heeft  u vragen over het onderwerp adresonderzoek, neem dan contact op met de gemeente via t. 0165-349500.

Komt u vanuit het buitenland?

Vestigt u zich vanuit het buitenland in de gemeente Rucphen, kijk dan op Vestiging-in-Nederland

Naar het buitenland 

Ook uw vertrek naar het buitenland /emigratie kunt u rechtstreeks via internet doorgeven.