Briefadres

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u geen woonadres als bedoeld in de Wet Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u zich mogelijk onder bepaalde voorwaarden in de BRP (tijdelijk) inschrijven op een briefadres. Dit kan bijvoorbeeld als u in een verpleeginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis verblijft.

Inschrijven op een briefadres

U kunt zich met een briefadres inschrijven bij de afdeling Gemeentewinkel. Let op:

  • het briefadres moet een bekend adres zijn in de BRP
  • het briefadres is geen een postbus of leegstaand adres
  • u heeft schriftelijke toestemming van de persoon die op het adres woont (de briefadresgever)
  • de gemeente onderzoekt of u echt geen vast woonadres heeft

Meenemen

  1. Een schriftelijke verklaring van uzelf: Waarom wilt u op een briefadres ingeschreven worden?
  2. Een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het betreffende adres.
  3. Een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (of een kopie).
  4. Een geldig legitimatiebewijs van uzelf (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart).

Om uw op de beste manier van dienst te zijn, verzoeken wij u hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 0165-349500.