Standplaats, vergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

U heeft een vergunning nodig om in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen.

Aangewezen plekken

 • Markt, Rucphen 
 • Dorpsplein aan de St. Janstraat, Sprundel
 • Emmausplein, St. Willebrord
  (m.u.v. zaterdagochtend i.v.m. de weekmarkt)
 • Parkeerterrein Zoeksestraat, Schijf
 • Dorpsplein aan de O.L. Vrouwestraat, Zegge

Andere locatie

Als u een standplaats inneemt op een publiek toegankelijk terrein dat geen eigendom is van de gemeente, hebt toestemming nodig van de grondeigenaar.

Aanpak

 • Stuur uw aanvraag op met de volgende stukken:
  - een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  - kopie legitimatiebewijs en/of verblijfsvergunning waarop staat vermeld dat in Nederland zelfstandig mag worden gewerkt;
  - één of meer foto’s van de kraam of kar en standplaats;
  - een situatietekening van de kar inclusief afmetingen van de kraam of kar;
  - een bewijs van toestemming van de eigenaar indien de standplaats wordt ingenomen op particulier terrein.

Kosten

Standplaats voor één of vijf jaar
Tarief 2023

€ 102,65

Meerkosten

 • advieskosten Brandweer  (indien van toepassing) € 50,35
 • Huur standplaatsen op openbare grond.
  De huurprijs is afhankelijk van het gebruik (aantal dagen dat per jaar) en wordt vastgelegd in een huurovereenkomst. 
  Een dag bestaat uit twee dagdelen en de verschuldigde vergoeding voor 2023 bedraagt € 4,90 per dagdeel. Deze verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

.