Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Aanvragen

Voor : particulier

Wilt u in onze gemeente trouwen of een partnerschap registreren? U kunt uw plannen direct via internet vastleggen. Gebruik daarvoor uw DigiD.

Huwelijk of partnerschap reserveren

Minimaal 2 weken vooraf melden 

 • U hoeft geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer te doen.
 • Geef uw plannen wel minimaal 2 weken voor het huwelijk (of partnerschap) door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • U kunt de melding ook eerder doen: maximaal 1 jaar voor het geplande huwelijk (of de partnerschapsregistratie).
 • De trouwdatum leggen we pas vast, wanneer de melding compleet is, dus ook de gegevens van de getuigen ingeleverd zijn. U kunt niet eerder reserveren. De datum die u bij de melding invult, is een gewenste datum. Het kan zijn dat de door u gewenste datum al bezet is. Wij nemen dan met u contact op. U kunt zelf niet zien of een datum nog beschikbaar is.
 • Bij de bijeenkomst van de voltrekking huwelijk/partnerschap dienen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig te zijn

Voornemen huwelijk/partnerschap melden

Het meldingsformulier is gebaseerd op Nederlandse adressen. Woont u of uw partner niet in Nederland, neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel.

Trouwambtenaar

Wilt u een uitgebreide ceremonie? Dan neemt één van onze trouwambtenaren contact met u op. Dat gebeurt een paar weken voor de trouwdatum. Een trouwambtenaar is een medewerker van de gemeente. Hij of zij leidt de ceremonie. De afspraak is bedoeld om kennis te maken met onze trouwambtenaar. Heeft u voorkeur voor een trouwambtenaar? Geef dit dan aan ons door. Let wel: Bij kosteloze huwelijken kunt u geen voorkeur opgeven.

Maak kennis met onze trouwambtenaren

Locatie

U trouwt normaal gesproken in het gemeentehuis. Hetzelfde geldt als u voor partnerschap kiest. Het is echter in de geemeente Rucphen ook mogelijk om te trouwen op een andere, door u zelf gekozen, locatie. De plek die u kiest moet wel een gebouw zijn of daarbij behorende tuin. U vraagt toestemming voor de locatie aan per brief via gemeente@rucphen.nl. De gemeente beoordeelt de door u gekozen plek onder andere op toegankelijkheid, veiligheid en uitstraling. Vraag ernaar bij medewerkers van de afdeling Gemeentewinkel, t. 0165-349500.

Bekijk de trouwlocatie (Youtube)

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent niet al getrouwd / hebt geen geregistreerd partnerschap
 • u verschijnt samen persoonlijk voor een ambtenaar van de burgerlijke stand, legt een verklaring af en ondertekent de trouwakte/partnerschapsakte
 • als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de kantonrechter 
 • ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Als de partners door adoptie familie van elkaar zijn, is een uitzondering mogelijk.
 • Bij de bijeenkomst van de voltrekking huwelijk/partnerschap dienen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig te zijn

Wanneer u in het buitenland getrouwd bent, moet u hiervan bewijstukken overleggen voor registratie in de BRP (Basisregistratie Personen). Let op! Huwelijken voltrokken naar het recht van een ander land, zijn vaak ook geldig naar Nederlands recht. U kunt dan niet nogmaal trouwen. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Kosten

Tarieven 2020

 • maandagochtend 9.00 uur en woensdagochtend 9.00 uur: Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op maandag en woensdag om 9.00 uur worden geen huwelijksleges in rekening gebracht
  (korte ceremonie, zonder toespraak, met maximaal 6 aanwezigen)
 • werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur: € 258,40
  (met uitzondering van de onder 1 genoemde ochtenden)
 • op zaterdag of op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen brugdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur: € 720,60. Er is sprake van een brugdag wanneer één van de genoemde feestdagen slechts 1 dag van het weekend is verwijderd. De tussenliggende dag wordt dan aangemerkt als 'brugdag'. Bijvoorbeeld een vrijdag tussen hemelvaart en het weekend. 
  (op zon- en feestdagen, kunt u niet trouwen of een partnerschappen sluiten)

Extra opties
U kunt uw ceremonie uitbreiden met diverse opties. Hiervoor gelden aparte toeslagen.
Let op: u betaalt de gekozen opties samen met de hierboven genoemde huwelijksleges!

 • Trouwboekje: € 26,95
 • Luxe pen met gemeentelogo: € 17,20
 • Muziek: € 32,00
 • Gebruik beeldscherm voor bijv. afbeeldingen: € 32,00
 • Champagnetoast (alcoholvrij) minimaal 10 personen: € 9,45 per persoon
 • Koffie/Thee met petit-four minimaal 10 personen: € 8,85 per persoon
 • Voltrekking in een bijzonder huis:  € 50,00
 • Voltrekking op een externe lokatie:  € 73,25
 • Voltrekking door een ambtenaar van een andere gemeente: € 131,10
 • Inzet van gemeentepersoneel als getuige: € 29,55per getuige.

Als de bruiloft of parnerschapregistratie niet doorgaat, krijgt u  60% van de kosten terug.
Dit geldt ook voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Toelichting

Rechten en plichten

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat krijgt u een aantal rechten en plichten. Zoals het naamgebruik, of samen de kosten voor het huishouden betalen. 

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn in meeste opzichten gelijkwaardig. U legt uw relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en krijgt rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Deze staan in het Burgerlijk Wetboek.

Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Verandering huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018.

Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten, dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderd zijn..

Situatie tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen thans in de gemeenschap valt, evenals giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien (aanstaande) echtgenoten dit wensen, kunnen zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van huwelijksgemeenschap.

Situatie vanaf 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan – kort gezegd – ook behoren gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden verkregen.

Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in de gemeenschap valt.

Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders.

Verschillen huwelijk en partnerschap

 • Beëindiging
  Een geregistreerd partnerschap kunt u zonder rechter beëindigen. Dat kan alleen als u het met elkaar eens bent en geen minderjarige kinderen hebt. Dit gaat dan via notaris of advocaat. Wilt u scheiden na een huwelijk, dan moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Jawoord/inzegening
  Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap komt de verbintenis tot stand door het tekenen van de akte.  Ook zijn er verschillen als u uw relatie in de kerk wil vastleggen. U kunt pas trouwen in de kerk nadat u voor de gemeente getrouwd bent. Het is echter aan de kerk of deze de inzegening wil doen.
 • Kinderen
  Als u getrouwd bent of geregistreerd partner, en een kind krijgt, bent u automatisch allebei ouder van het kind en krijgt u beiden de ouderlijke macht.
 • Erkenning relatie
  Het huwelijk tussen een man en vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet als 2 mannen of 2 vrouwen trouwen. Of als u een geregistreerd partnerschap heeft. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de erfenis. Een geregistreerd partnerschap dat in het buitenland is gesloten, wordt in Nederland erkend. Voorwaarde is wel dat het partnerschap dezelfde regels kent als een Nederlands geregistreerd partnerschap.

Regels en informatie

Gerelateerde producten