U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

Gemeente Rucphen is een vooruitstrevende gemeente met iets meer dan 23.000 inwoners. Bij de gemeente Rucphen zijn ongeveer 180 medewerkers actief. Deze ambtenaren ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.


Gemeenteraad

De gemeenteraad van Rucphen is het hoogste orgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de belangen van de inwoners. De raad bestaat uit gekozen raadsleden. Deze worden om de 4 jaar gekozen. De gemeenteraad komt regelmatig bijeen om besluiten te nemen over het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De griffie zorgt voor de organisatie van vergaderingen, verslaglegging, en communicatie met de inwoners.

College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij nemen besluiten over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Het college bestaat uit:

Burgemeester: Onze burgemeester vervult een belangrijke rol in de gemeente Rucphen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van Burgemeesters en Wethouders. Daarnaast is de burgemeester verantwoordelijk voor de orde en veiligheid en is er natuurlijk de representatieve functie.
Wethouders: De wethouders zijn verantwoordelijk voor specifieke portefeuilles, zoals ruimtelijke ordening, sociale zaken, financiën, en meer.


Organisatiestructuur

Onze gemeentelijke organisatie is opgedeeld in diverse afdelingen die elk verantwoordelijk zijn voor specifieke taken en diensten. Deze afdelingen werken nauw samen om de gemeentelijke doelen te bereiken. De gemeentelijke organisatie van Rucphen kent 5 afdelingen.

  • Gemeentewinkel

De afdeling Gemeentewinkel staat klaar om inwoners te helpen met vragen over dienstverlening, burgerzaken en vergunningen.

  • Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling

Op de afdeling Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling draait het allemaal om de leefomgeving. De afdeling is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, vergunningverlening en het beheer van de openbare ruimte. Denk daarbij aan de realisatie van nieuwe woningen, meer groen, een betere infrastructuur en natuurlijk ook het verduurzamen van de gemeente Rucphen.

  • Maatschappelijke Ontwikkeling

Bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling staat de inwoner centraal. De afdeling richt zichzelf op zorg, welzijn en jeugdzorg in de gemeente. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan inwoners in moeilijke situaties.

  • Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering binnen de gemeente Rucphen speelt een cruciale rol in het ondersteunen en stroomlijnen van diverse aspecten van de gemeentelijke activiteiten. Deze afdeling is verantwoordelijk voor zaken zoals financiën, personeelsbeheer, ICT en facilitair beheer.

  • Bestuur en Veiligheid

De afdeling Bestuur en Veiligheid staat dicht bij het bestuur gepositioneerd. De afdeling ondersteunt het bestuur in complexe politiek-bestuurlijke kwesties en ondersteunt in de dagelijke (representatieve) taken. Met de inzet op veiligheid en leefbaarheid heeft onze afdeling directe invloed op het woon- en leefgenot van inwoners van de gemeente Rucphen.