U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Crisisnoodopvang > Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden

 • Waarom komen er vluchtelingen naar Nederland? 
  Op veel plaatsen in de wereld zijn conflicten gaande. Inwoners vluchten voor oorlog, geweld of vervolging en zoeken veiligheid en bescherming in andere landen. Ook kan men gevlucht zijn uit angst voor vervolging vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, geaardheid, politieke overtuiging en of het behoren tot een bepaalde sociale groep.  Deze landen, zo ook Nederland, worden geconfronteerd met een groeiend aantal vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de vraag niet meer alleen aan en vraagt daarom naar opvanglocaties buiten de reguliere opvang.
   
 • Wat is crisisnoodopvang?
  Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. Vandaar ook crisisnoodopvang. De vluchtelingen zijn in afwachting van de uitslag van hun asielaanvraag. (Nood)opvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten.
 • Waarom worden er vluchtelingen opgevangen in de gemeente Rucphen ?
  Er is landelijk een tekort aan opvangvlekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang. In dat kader is er vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant opdracht gekomen voor het tijdelijk opvangen van vluchtelingen. De gemeente Rucphen heeft ook een bijdrage te vervullen in deze opdracht.
 • Hoeveel vluchtelingen komen er naar de gemeente Rucphen?
  Er komt een groep van ongeveer 75 personen naar ons toe.
 • Hoe lang worden de vluchtelingen opgevangen?
  De groep vluchtelingen arriveert op 1 oktober. Zij vertrekken weer op 16 december.
 • Waarom is gekozen sporthal De Vijfsprong?
  De sporthal kan voldoende plaats bieden om de groep vluchtelingen te vangen. Deze locatie is ook snel geschikt te maken als crisisnoodopvanglocatie. We gaan de sporthal inrichten met bedden, sanitaire voorzieningen etc. De vluchtelingen bereiden zelf hun eigen maaltijd en wassen ook hun eigen kleding.
 • Worden vluchtelingen nog elders in de gemeente opgevangen?
  Sporthal De Vijfsprong is enige locatie in de gemeente die ingericht wordt als tijdelijke crisisnoodopvanglocatie. Andere locaties zijn niet aan de orde. Wel verblijven er nog een aantal vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente, voornamelijk bij particulieren.
 • Waar gaan de vluchtelingen na Rucphen naartoe?
  Na de opvangperiode (dus op 16 december) in de gemeente Rucphen gaan de mensen naar een volgende crisisopvanglocatie in Nederland.
 • Hoeveel geld gaat deze opvang de gemeente kosten?
  Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. De kosten voor ons als gemeente vallen dus mee en kosten die gemaakt worden krijgen we veelal terug.
 • Kan ik bezwaar maken?
  Nee, er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen de beslissing om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Elke veiligheidsregio in Nederland heeft de opdracht gekregen om 225 plekken voor crisisnoodopvang te organiseren. De gemeente Rucphen neemt ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de komende periode en  biedt tijdelijk onderdak aan circa 75  personen. De overige vluchtelingen worden elders in onze veiligheidsregio opgevangen.
 • Kan ik nog gebruik maken van het zwembad?
  Er kan gewoon gebruik gemaakt worden van het zwembad. De ingang van het zwembad is gescheiden van de ingang naar de crisisnoodopvang. Wel zijn we bezig met bouw van een nieuw zwembad. Dit nieuwe zwembad zal eerste kwartaal 2023 de deuren openen.
 • Zijn de voorzieningen in De Binnentuin zoals Snowworld, Heemtuin en tennispark Rico nog te bezoeken?
  Alle sportieve en recreatieve voorzieningen in de Binnentuin zijn gewoon open. Uiteraard zijn zij wel op de hoogte van de tijdelijke opvang van vluchtelingen in sporthal De Vijfsprong.
 • Wat doet de gemeente voor omwonenden?
  Voor direct omwonenden, verenigingen en ondernemers die in de buurt van sporthal De Vijfsprong gevestigd zijn, hebben we extra aandacht. Zij hebben een bewonersbrief ontvangen en we hebben hen gesproken. We blijven gedurende de periode van opvang nauw in contact met elkaar en spreken elkaar periodiek.
 • Wat betekent de tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor de gebruikers van de sporthal?
  Van 1 oktober tot en met 16 december kan de sporthal niet gebruikt worden. Dit betekent dat handbalvereniging Orion niet gebruik kan maken van de sporthal. We hebben gesproken met het bestuur en helpen hen met zoeken naar een andere accommodatie waar ze tijdelijk kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen.
 • Hoe verloopt de communicatie?
  We hebben de gemeenteraad geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen. De omwonenden, ondernemers en verenigingen hebben een brief ontvangen met meer informatie. Inmiddels hebben we ook gesproken met de verenigingen die sporten in de Binnentuin en met een delegatie van de omwonenden. We blijven met hen in nauw contact gedurende de periode van crisisnoodopvang. Op de www.rucphen.nl/crisisnoodopvang is meer informatie te vinden over de crisisnoodopvang. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bellen met 0165-349500.

Samenstelling en dagelijks leven

 • Wat voor vluchtelingen komen er naar Rucphen?
  De groep vluchtelingen die wij opvangen, zijn al eerder in crisisnoodopvanglocaties geweest. Het gaat om een aantal volwassenen en een aantal kinderen.
 • Zitten er mensen bij die uitgeprocedeerd zijn?
  Nee, er komen geen uitgeprocedeerde vluchtelingen naar de gemeente Rucphen. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.
 • Sommigen vluchtelingen zijn goed gekleed en hebben een smartphone. Hoe komen ze daaraan? 
  Een politieke vluchteling is niet per definitie arm. Mensen kunnen in hun eigen land een hoge opleiding hebben gevolgd en een goede baan of goed draaiend bedrijf hebben gehad. Veel bezittingen kunnen ook zij niet meenemen. Ze kunnen ook lang niet altijd over hun geld in het land van herkomst beschikken.
 • Sommige vluchtelingen zie je winkelen in Nederlandse winkels. Hoe komen ze aan geld?
  Vluchtelingen krijgen van de Nederlandse overheid (COA) een bescheiden leefbudget. Het kan zijn dat zij hiervan (gezamenlijk) bepaalde spullen kopen in Nederlandse winkels.
 • Moeten de vluchtelingen binnen het terrein van de crisisnoodopvang blijven?
  De vluchtelingen die in sporthal De Vijfsprong opgevangen worden, zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit. En uiteraard gelden er huisregels in de crisisnoodopvang. Een locatiemanager is aanwezig als aanspreekpunt. Daarnaast is er 24/7 beveiliging aanwezig. Per dienst zijn er 4 beveiligers. De vluchtelingen mogen tussen 22.00 uur en 07.00 uur het terrein van de crisisnoodopvang niet verlaten.
 • Wat doen de vluchtelingen de hele dag?
  Omdat de mensen nog maar net in Nederland zijn, mogen ze eerst tot rust komen. Ze hebben een lange reis achter de rug en bereiden zich, onder begeleiding van Vluchtelingenwerk, voor op hun asielaanvraag. We proberen -zeker voor de kinderen- activiteiten te organiseren. De vluchtelingen bereiden ook zelf hun maaltijden en wassen hun eigen kleding.
 • Wat wordt er voor de vluchtelingen geregeld?
  Bij crisisnoodopvang wordt er een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en eten geregeld. Uiteraard is er ook aandacht voor zaken als toegang tot medische gezondheidzorg, het ophalen van vuilnis en toezicht. Daarnaast zullen we in ieder geval voor de kinderen proberen activiteiten te organiseren. We regelen ook Wifi, zodat ze in nauw contact met het thuisfront kunnen blijven.

Veiligheid en privacy

 • Kan ik de crisisnoodopvanglocatie bezoeken?  
  Bezoek aan de vluchtelingen is niet mogelijk, in verband met hun privacy (m.u.v. leveranciers en vrijwilligers die hier toestemming voor gekregen hebben).
 • Hoe worden eventuele verstoringen van de openbare orde opgelost?  Bij aankomst op de opvanglocatie krijgen de vluchtelingen de huisregels uitgereikt en toegelicht. Daarbuiten hebben zij zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Een vluchteling heeft er ook belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit consequenties kan hebben voor de asielprocedure.Daarnaast hebben de vluchtelingen al eerder in crisisnoodopvanglocaties gezeten. Zij zijn dus ermee bekend dat ze zich aan huisregels moeten houden.
 • Hoe zit het met de veiligheid en beveiliging?
  Op de crisisnoodopvanglocatie is 24/7 beveiliging aanwezig. Per dienst zijn er 4 beveiligers actief. Daarnaast controleren we extra in de openbare ruimte. Net als iedere Nederlander, moet ook vluchtelingen zich aan de regels houden. Er komen ook extra camera’s voor cameratoezicht.
 • Ik maak me zorgen of heb klachten. Bij wie kan ik terecht?
  Bij vragen of wanneer er tijdens de opvangperiode klachten zijn, kunt u bellen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bellen met 0165-349500.

GGD

 • Mijn kind heeft een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie in oktober in sporthal De Vijfsprong. Gaat deze afspraak door?
  De vaccinatie zal niet in sporthal De Vijfsprong plaatsvinden. U ontvangt binnenkort meer informatie van de GGD over een nieuwe locatie.