U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Crisisnoodopvang > Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden

Algemene vragen asielzoekers en de crisisnoodopvang

 • Waarom komen er asielzoekers naar Nederland?
  Op veel plaatsen in de wereld zijn conflicten gaande. Inwoners vluchten voor oorlog, geweld of vervolging vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, geaardheid, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Zij zoeken veiligheid en bescherming in andere landen. Deze landen, zo ook Nederland, worden geconfronteerd met een groeiend aantal asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de vraag niet meer alleen aan en vraagt daarom naar opvanglocaties buiten de reguliere bestaande opvang.  
 • Wat is crisisnoodopvang?
  Bij crisisnoodopvang worden asielzoekers voor een korte periode opgevangen. Vandaar ook de naam crisisnoodopvang. De asielzoekers zijn in afwachting van de uitslag van hun asielaanvraag. (Nood)opvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten.
 • Waarom worden er asielzoekers opgevangen in de gemeente Rucphen ?
  Er is landelijk een tekort aan opvangvlekken voor asielzoekers. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang. In dat kader is er vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant het dringende verzoek gekomen voor het tijdelijk opvangen van asielzoekers. Gezien dit verzoek, de stagnatie in de reguliere opvang van asielzoekers en onze rol in de regio, kan onze gemeente niet anders dan ook een bijdrage leveren in de tijdelijke opvang van asielzoekers. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om net als in 2022 een crisisnoodopvang in te richten in sporthal De Vijfsprong.
 • Hoeveel asielzoekers vangt de gemeente Rucphen op?
  De gemeente Rucphen vangt maximaal 80 asielzoekers.
 • Hoe lang worden de asielzoekers opgevangen?
  De crisisnoodopvang is in gebruik vanaf 16 oktober. De opvang is tot uiterlijk 1 juli 2024.
 • Waarom is gekozen voor sporthal De Vijfsprong?
  De sporthal kan voldoende plaats bieden om de groep asielzoekers op te vangen. Deze locatie is ook snel geschikt te maken als crisisnoodopvanglocatie. In 2022 heeft de sporthal ook 2 maanden dienst gedaan als crisisnoodopvang. De sporthal wordt ingericht met bedden, sanitaire voorzieningen etc. De asielzoekers bereiden zelf hun eigen maaltijd en wassen ook hun eigen kleding.
 • Worden asielzoekers nog elders in de gemeente opgevangen?
  Sporthal De Vijfsprong is de enige locatie in de gemeente die ingericht wordt als tijdelijke crisisnoodopvanglocatie. Andere locaties zijn niet aan de orde. Wel verblijven er nog een aantal mensen uit Oekraïne in onze gemeente, voornamelijk bij particulieren.
 • Hoeveel geld gaat deze opvang de gemeente kosten?
  Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) betaalt alle kosten van de opvang van de asielzoekers. De kosten die we toch zelf maken, krijgen we terug.
 • Kan ik bezwaar maken?
  Nee, er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen de beslissing om tijdelijk asielzoekers op te vangen. Gezien de grote vraag naar tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers neemt de gemeente Rucphen net als andere gemeenten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt tijdelijk onderdak aan maximaal 80 personen in de crisisnoodopvang.  
 • Zijn de voorzieningen in de Binnentuin zoals zwembad De Watertuin, Snowworld, de Heemtuin en tennispark Rico nog te bezoeken?
  Alle sportieve en recreatieve voorzieningen in de Binnentuin zijn gewoon open. Uiteraard zijn de eigenaren en exploitanten wel op de hoogte van de tijdelijke opvang van asielzoekers in sporthal De Vijfsprong.
 • Wat doet de gemeente voor omwonenden?
  Voor direct omwonenden, verenigingen en ondernemers die in de buurt van sporthal De Vijfsprong gevestigd zijn, hebben we extra aandacht. Zij zijn geïnformeerd per brief. We blijven tijdens de periode van opvang nauw in contact met elkaar en spreken elkaar op regelmatige basis.
 • Hoe verloopt de communicatie?
  We hebben de gemeenteraad geïnformeerd over de komst van de asielzoekers. Ook de omwonenden, ondernemers en verenigingen in De Binnentuin hebben zijn door ons op de hoogte gesteld. We blijven met hen in nauw contact tijdens de periode van crisisnoodopvang. Via www.rucphen.nl/crisisnoodopvang is meer informatie te vinden over de crisisnoodopvang. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bellen met telefoonnummer 0165-349500. U kunt ook een email sturen naar crisisnoodopvang@rucphen.nl

Samenstelling en dagelijks leven

 • Zitten er mensen bij die uitgeprocedeerd zijn?
  Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gemeente Rucphen. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.
 • Sommige asielzoekers zijn goed gekleed en hebben een smartphone. Hoe komen ze daaraan? 
  Een politieke vluchteling is niet per definitie arm. Mensen kunnen in hun eigen land een hoge opleiding hebben gevolgd en een goede baan of goed draaiend bedrijf hebben gehad. Veel bezittingen kunnen ook zij niet meenemen. Ze kunnen ook lang niet altijd over hun geld in het land van herkomst beschikken.
 • Sommige asielzoekers zie je winkelen in Nederlandse winkels. Hoe komen ze aan geld?
  Asielzoekers krijgen van de Nederlandse overheid (COA) een bescheiden leefbudget. Het kan zijn dat zij hiervan (gezamenlijk) bepaalde spullen kopen in Nederlandse winkels.
 • Moeten de asielzoekers binnen het terrein van de crisisnoodopvang blijven?
  De asielzoekers die in sporthal De Vijfsprong opgevangen worden, zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit. En uiteraard gelden er huisregels in de crisisnoodopvang. Een locatiemanager is aanwezig als aanspreekpunt. Daarnaast is er 24/7 beveiliging aanwezig. De asielzoekers mogen tussen 22.00 uur en 07.00 uur het terrein van de crisisnoodopvang niet verlaten.
 • Wat doen de asielzoekers de hele dag?
  De asielzoekers bereiden zelf hun maaltijden en wassen hun eigen kleding. Zo hebben ze een dagritme. Ook gaan we activiteiten aanbieden. De kinderen gaan naar school.
 • Wat wordt er voor de asielzoekers geregeld?
  Bij crisisnoodopvang wordt er een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en eten geregeld. Uiteraard is er ook aandacht voor zaken als toegang tot medische zorg, het ophalen van vuilnis en toezicht. Daarnaast zullen we in ieder geval voor de kinderen proberen activiteiten te organiseren. We regelen ook Wifi, zodat ze in contact met het thuisfront kunnen blijven.

Veiligheid en privacy

 • Kan ik de crisisnoodopvanglocatie bezoeken? 
  Bezoek aan de asielzoekers is niet mogelijk, in verband met hun privacy (m.u.v. leveranciers en vrijwilligers die hier toestemming voor gekregen hebben).
 • Hoe worden eventuele verstoringen van de openbare orde opgelost? 
  Bij aankomst op de opvanglocatie krijgen de asielzoekers de huisregels uitgereikt en toegelicht. Daarbuiten hebben zij zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Een vluchteling heeft er ook belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit anders consequenties kan hebben voor de asielprocedure. Daarnaast hebben de asielzoekers al eerder in crisisnoodopvanglocaties gezeten. Zij zijn dus ermee bekend dat ze zich aan huisregels moeten houden.
 • Hoe zit het met de veiligheid en beveiliging?
  Op de crisisnoodopvanglocatie is 24/7 beveiliging aanwezig. Daarnaast controleren we extra in de openbare ruimte. Net als iedere Nederlander, moeten ook asielzoekers zich aan de regels houden. Er komen ook camera’s voor cameratoezicht.
 • Ik maak me zorgen of heb klachten. Bij wie kan ik terecht?
  Bij vragen of wanneer er tijdens de opvangperiode klachten zijn, kunt u bellen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bellen met telefoonnummer 0165-349500.

Bekijk hier het persbericht over de crisisnoodopvang