Crisisnoodopvang in sporthal De Vijfsprong

vanaf 1 oktober voor maximaal 2,5 maand

Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvangplekken voor vluchtelingen. Het Rijk heeft de veiligheidsregio’s opdracht gegeven om zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen. Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VRMWB) – waar Rucphen deel van uit maakt - staat dus ook voor deze taak. Ook Rucphen pakt haar taak in de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Met ingang van 1 oktober zal sporthal De Vijfsprong voor maximaal 2,5 maand tijdelijk ingericht worden als crisisnoodopvang voor vluchtelingen.

Rucphen pakt haar taak in tijdelijke opvang vluchtelingen

Binnen onze Veiligheidsregio werkt onze gemeente nauw samen in het district De Markiezaten (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht). In ons district hebben wij tot 1 januari 2023 circa 190 plaatsen crisisnoodopvang te organiseren. Andere gemeenten uit ons district zijn ons al voor gegaan of zijn ook bezig met het inrichten van opvang locaties.

De gemeente Rucphen heeft – naast de wettelijke taak voor huisvesting van statushouders - ook een bijdrage te vervullen in de opdracht voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Daarom zal ook in onze gemeente tijdelijk een locatie voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen worden ingericht.

“Vanaf 1 oktober tot uiterlijk medio december, dus voor maximaal 2,5 maand,  zullen er ongeveer 75 mensen opgevangen worden in sporthal De Vijfsprong in  gemeente Rucphen” vertelt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

“Bewoners, bedrijven en verenigingen in de directe omgeving van de sporthal ontvangen vandaag een brief waarin we uitleg geven.”

Crisisnoodopvang voor maximaal 2,5 maand

Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. Noodopvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten. De groep vluchtelingen die wij gaan opvangen, zullen tot uiterlijk medio december blijven.

Andere locaties voor crisisnoodopvang zijn niet aan de orde

Opvang op andere locaties in de gemeente Rucphen is niet aan de orde. De crisisnoodopvang zal enkel plaatsvinden in sporthal De Vijfsprong in Rucphen.

Voorbereiding van start

Voor de gemeente breekt er nu een periode van voorbereiding aan.

De sporthal gaat ingericht worden als crisisnoodopvanglocatie. Dat betekent dat er bedden, sanitaire voorzieningen, beveiliging, catering etc. geregeld gaat worden. We treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige en prettige wijze verloopt.

 “Uiteraard heeft de tijdelijke komst van een crisisnoodopvanglocatie impact op ons allemaal. We zijn er als gemeente verantwoordelijk voor deze situatie zo goed mogelijk te organiseren. Zowel voor de vluchtelingen als voor de omgeving” besluit burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

Meer weten?

Meest gestelde vragen en antwoorden

Publicatiedatum 16-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-11-2022