Onze Lieve Vrouwestraat 126, Zegge

het herbestemmen woon-/winkelpand naar 5 appartementen

Omgevingsvergunning

Activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan, regulier, beschikking verzonden 8 maart 2024

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u tot 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

De vergunning geldt vanaf de dag na verzending. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. Via een voorlopige voorziening kun je de voorzieningenrechter vragen om de rechtskracht te laten opschorten Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

 

Publicatiedatum 13-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-4-2024