Het Zorgloket

Aanvragen

Voor : particulier

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Soms wordt dit moeilijk. U kunt in dit geval contact opnemen met het Zorgloket.
Onder het Zorgloket valt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de ondersteuning van de meedenkcoaches en het project vroegsignalering.

Neem contact op met het zorgloket

Het Zorgloket is op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0165 - 34 99 90 (en vervolgens kiezen voor optie 2).
Of stuur een e-mail via zorgloket@rucphen.nl.

Na de Covid-19 periode hopen wij u weer te mogen verwelkomen in onze balie.