WOZ-waarde opvragen (Wet waardering onroerende zaken)

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Wilt u weten wat uw huis, gebouw, perceel of grond waard is? Dan kunt u dat bij ons opvragen. De WOZ-waarde van uw huis staat op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. Dit ontvangt u altijd aan het begin van het jaar. 

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Iedereen kan de actuele WOZ-waarde van een willekeurige woning in Nederland raadplegen op het WOZ-waardeloket.

WOZ-waarde opvragen

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw huis bepalen? Vraag dan het taxatieverslag op. Dit kan online of telefonisch via de Belastingsamenwerking West-Brabant. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Voor het belastingjaar 2018 gaan we uit van de waarde van uw huis op 1 januari 2017.

U kunt alleen een taxatieverslag opvragen van uw eigen gebouwen of grond. Hiervoor logt u in op de digitale balie van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

  1. Log in met DigiD
  2. U komt op een pagina met een overzicht van uw gegevens
  3. Kies rechtsboven voor de optie 'Mijn documenten'
  4. Hier vindt u uw taxatieverslag

Meer informatie over de betaalmogelijkheden vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Bezwaar maken

We bepalen de waarde van uw pand, woning of perceel met een wettelijke waardepeildatum. Die waarde geldt voor een heel kalenderjaar. Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde of met de onderbouwing ervan? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Kosten

gratis