Afvalstoffenheffing controleren

Aanvragen

Voor : particulier

Hoe vaak heeft u afval aangeboden

Log in https://www.saver.nl/mijn-saver/.

Kosten

Huishoudelijk afval 2024

 • per perceel  € 175,00 (€ 17,50 in 10-maandelijkse termijnen).
 • Losse afvalcontainers:
  • Restafvalcontainer (grijs): € 11,30 per lediging
  • GFT-container (groen): € 3,90 per lediging
  • Papier-container (blauw): gratis
  • Plastic verpakkingsmateriaal (zakken): gratis
 • Ondergrondse verzamelcontainer: € 2,30 per inworp

Ophalen grof huishoudelijk afval 2024

Bekijk de tarieven voor het op laten halen van grofvuil

Het tarief voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval (maximaal 2m3) bedraagt € 10,00 per aanvraag. Het bedrag wordt verhoogd met € 15,00 voor elke m3 of gedeelte daarvan aan huishoudelijk afval (restafval, zijnde geen bouw- of sloopafval).

Het ophalen van grof huishoudelijk afval wordt door SAVER ingepland. Indien het grof huishoudelijk afval binnen 3 werkdagen na de melding opgehaald dient te worden, worden er extra voorrijkosten gerekend. De kosten hiervan bedragen € 25,00.

Milieustraat 2024

Wil je jouw afval wegbrengen? Dan kan dat bij het grondstoffencentrum van Saver. Je betaalt alleen voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer, per kilogram afval (0,24 cent/ kilo) met een starttarief van twee kilogram. Alle andere grondstofstromen kunnen (mits goed gescheiden aangeboden) gratis afgeleverd worden. Je hebt wel altijd een Saverpas nodig om toegang te krijgen. Je pinpas heb je alleen nodig om de betaalde stromen (grof restafval en dakleer) af te rekenen.

Gratis (mits goed gescheiden aangeboden):
Tuinafval, B-hout, C-hout, metaal, papier, puin, grond, autobanden, verpakkingsglas, textiel, klein chemisch afval, harde kunststoffen, kunststofverpakkingsafval, drankkartons, tempex, tapijten, gasbeton en gips, dakgrind, matrassen, vlakglas, asbest (in speciaal daarvoor aan te schaffen doorzichtige zakken) en wit- en bruingoed.

Afval naar grondstoffencentrum | Saver