Vestiging in Nederland

Aanvragen

Voor : particulier

Naar het gemeentehuis

U schrijft zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Hierbij heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  • Een bewijs van woonruimte. Bijvoorbeeld huurcontract of eigendomsbewijs.
  • Een akte van geboorte, alleen wanneer u geboren bent in het buitenland.
  • Bij een vreemde nationaliteit: een bewijs van rechtmatig verblijf. Let op! Dit geldt niet voor mensen uit de Europese Unie.
  • Wanneer u komt vanuit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba: een bewijs van uitschrijving.

Ook kunnen onder andere de volgende documenten van u gevraagd worden:

  • een huwelijksakte,
  • een echtscheidingsakte,
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden),
  • geboorteakten van de kinderen.

 

Kosten

Geen kosten (registration is free of charge)

Gerelateerde producten