Leerlingenvervoer aanvragen

Aanvragen

Voor : particulier

Jaarlijks aanvragen voor 1 juni

Een eerste aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u gedurende het gehele schooljaar indienen. Alle volgende aanvragen moet u jaarlijks voor 1 juni indienen.

leerlingenvervoer aanvragen

Kosten

In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit hangt af van de soort school en uw inkomen. Indien de leerling regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, wordt van u een eigen bijdrage gevraagd.

Eigen bijdrage schooljaar 2022/2023

Is uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het peiljaar 2020 hoger dan € 27.900?
Dan betaalt u een drempelbedrag van € 553.

Is uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het peiljaar 2020 lager dan € 27.900?
Dan moet u van beide ouders het IB 60-formulier aanleveren. 

Het gecorrigeerde verzamelinkomen / IB 60-formulieren kunt u opvragen bij de Belastingdienst of downloaden via de website van de Belastingdienst.

Houdt u er rekening mee dat naar het inkomen van beide ouders wordt gekeken, ook wanneer de ouders gescheiden zijn!