Leerlingenvervoer aanvragen

Aanvragen

Voor : particulier

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet naar een school in de buurt kunnen.
In bepaalde gevallen komt u dan in aanmerking voor taxivervoer of een bijdrage in de reiskosten.
Er kan een eigen bijdrage gevraagd worden.

Jaarlijks aanvragen voor 1 juni

Een eerste aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u gedurende het gehele schooljaar indienen. Alle volgende aanvragen moet u jaarlijks voor 1 juni indienen.

leerlingenvervoer aanvragen

Liever een papieren aanvraag invullen? 

U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.
Of u vraagt een formulier aan bij afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, mevr. M. van Dijk.
Dat kan telefonisch via 0165-349500 of per e-mail via m.van.dijk@rucphen.nl.

Kosten

Moet u een eigen bijdrage betalen?

Voor het schooljaar 2024-2025 is de eigen bijdrage € 583.

U betaalt geen eigen bijdrage als
-        uw kind een structurele handicap heeft
-        uw inkomen lager is dan € 29.700
Er wordt gerekend met het verzamelinkomen over het peiljaar 2022 van beide ouders, ook wanneer de ouders gescheiden zijn!
Daarom moet u van beide ouders het IB 60-formulier 2022 aanleveren. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst of downloaden via de website van de Belastingdienst.

U betaalt wel een eigen bijdrage als
-        uw kind geen structurele handicap heeft
-        uw inkomen hoger is dan € 29.700

U betaalt extra eigen bijdrage als
-        de afstand tot school groter dan 20 km én
-        uw inkomen hoger is dan € 39.500
Dan betaalt u de eigen bijdrage plus een inkomensafhankelijke extra bijdrage:

 

Inkomen

Eigen bijdrage = € 583 + 

39.500-46.500

220

46.500-54.000

970

54.000-60.500

1.795

60.500-70.000

2.625

70.000-76.000

3.520

76.000 en hoger

Voor elke extra 5.000: 845 erbij

Om deze extra bijdrage te bepalen, moet u van beide ouders het IB 60-formulier 2021 aanleveren.  Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst of downloaden via de website van de Belastingdienst.