Jeugdhulp

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u hulp, ondersteuning of zorg nodig?
Vraag ernaar bij onze jeugdprofessionals!

Een deel van onze jeugd groeit niet ‘vanzelf ‘ op. Heeft u vragen over opvoeden of zijn er problemen bij het opgroeien van uw kinderen? Neem contact op met VraagR. Samen met uw gezin kijken we welke ondersteuning er nodig is. VraagR is op werkdagen van 09.00-12.00 telefonisch of per e-mail bereikbaar.
t. 0165-349990
e. vraagr@rucphen.nl

Contactgegevens bij spoed

 • Levensbedreigende situatie? Bel 112!
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" 0800 – 2000. https://veiligthuis.nl/
 • Het Meldpunt Crisiszorg is 24/7 bereikbaar voor vragen over en meldingen van crisissituaties. Dit geldt voor alle leeftijden. Tel. nr. 0800 – 5099.

Jongerenwerker

Onze jongerenwerker houdt zich bezig met jongeren in hun vrije tijd.
Contact opnemen met de jongerenwerker?
Bel 0165-349990 of stuur een mail naar jeugd@rucphen.nl

Kinderen ook online veilig

Het veilig houden van kinderen die online actief zijn, kan een uitdaging zijn. Op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/ leest u alles over de online veiligheid van kinderen. Deze informatie is tot stand gekomen uit een samenwerking van verschillende professionals op het gebied van cybersecurity, online privacy, pedagogiek en mediawijsheid.

Handige informatie

 • voor ouders: www.opvoeden.nl
 • over jeugdhulp: www.jeugdhulpwbw.nl
 • over gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nl
 • over dyslexie:
  Wanneer uw kind tussen 7 en 13 jaar oud is, op de basisschool zit en veel moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is belangrijk dat uw kind dan goede ondersteuning krijgt. U kunt de folder opvragen bij de jeugdprofessionals:
  t. 0165-349990
  e. jeugd@rucphen.nl
 • Denkt u er wel eens over na om pleegouder te worden?
  Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie.  Als u er wel eens over nadenkt om een pleegkind (tijdelijk) een veilige thuissituatie te bieden, laat u dan informeren door een of meer van de pleegzorgorganisaties in West-Brabant: Vigere Pleegzorg, Sterk Huis, William Schrikker Gezinsvormen en Timon.

Kosten

 • Advies van een jeugdprofessional is gratis.
 • Hulp van de vertrouwenspersoon is gratis voor kinderen en ouders/verzorgers met jeugdhulp.


Handicap of chronisch ziek? laat geen geld liggen!

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Op www.meerkosten.nl leest u hoe.