In- en uitrit aanleggen of veranderen, omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Wanneer u een in- of uitrit wilt hebben bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is namelijk verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een uitweg te maken naar de weg;
  • gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir; of
  • een bestaande uitweg te veranderen.

Op  www.omgevingsloket.nl  controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Maar u kunt ook een afspraak maken  met één van onze medewerkers voor een persoonlijk advies.

Toestemming en overleg

Als u een uitweg wil laten maken op grond van een ander, heeft u voor het gebruik van die grond toestemming nodig van de eigenaar van die grond. Om meningsverschillen te voorkomen, is het aan te raden om buren of omwonenden tijdig te informeren over uw plannen.

Vergunning aanvragen

Aanleg altijd door gemeente

Als de omgevingsvergunning wordt verleend, moet u eerst de aanlegkosten voldoen. Daarna legt de gemeente de uitweg aan. U mag dit niet zelf doen! Een uitweg moet aan bepaalde richtlijnen voldoen, in het algemeen is maatwerk nodig. Als dat nodig is, wordt dit door een medewerker van de gemeente nader met u besproken.

Kosten

Tarief 2024
Basistarief (reguliere procedure): € 249,35
Basistarief (uitgebreide procedure): € 673,85

En kosten activiteit uitweg/inrit: € 189,60

Let op: Naast bovenvermelde legeskosten zullen ook de uitvoeringskosten aan u worden doorberekend. 

Gerelateerde producten