Hulp bij de start, de ontwikkeling of bedrijfsvoering van uw onderneming

Aanvragen

Voor : ondernemer

Ondernemersadvisering 

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert werken vanuit regionale samenwerking al jaren samen op het gebied van de advisering en ondersteuning van (startende) ondernemers. De dienstverlening aan (startende) ondernemers wordt uitgevoerd door de landelijk opererende organisatie Ondernemersklankbord (OKB).  De mensen die door het OKB voor coachende en adviserende werkzaamheden worden ingezet zijn ervaren, gemotiveerde en enthousiaste adviseurs, zoals oud- ondernemers, mensen die in het management van grote bedrijven hebben gewerkt, of specialisten zoals juristen, accountants, etc.  

De samenwerking met het Ondernemersklankbord moet een nieuwe impuls geven aan een intensivering en verbreding van de ondersteuning aan (startende) ondernemers in onze gemeenten. 

Contact leggen

Neem voor vragen of het maken van een afspraak tijdens kantooruren contact op met een adviseur via 088- 1717920 of mail naar  team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl. Tijdens één van de spreekuren ( alleen op afspraak) kan uw vraag verder worden besproken en eventueel een adviseringstraject worden gestart met een van de adviseurs van het Ondernemersklankbord. Aan de spreekuren zijn geen kosten verbonden. De advisering richt zich op elke bedrijfsfase: 

  • bij de start van de onderneming 
  • bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling 
  • bij faillissementspreventie  
  • bij de bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging 

Locaties en tijden Spreekuren 

Het OKB-team in de regio West-Brabant houdt wekelijks spreekuur bij één van de gemeenten. Neem voor vragen of het maken van een afspraak vrijblijvend contact op met het OKB-team in West Brabant, bereikbaar via e-mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via 088-1717920. 

Dag en tijdstip: 

Maandag tussen 15.00 en 17.00  uur: even weken Moerdijk; oneven weken Zundert 
Woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur,: even weken Etten Leur; oneven weken Rucphen 
Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur: even weken Halderberge 

Locaties spreekuren: 

Moerdijk: Gemeentehuis Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen 
Etten Leur: Stadskantoor, Roosendaalseweg 4,  4875 AA Etten-Leur 
Halderberge: Gemeentehuis Halderberge , Parklaan 15, 4731 GJ  Oudenbosch 
Rucphen:  Gemeentehuis, Binnentuin 1 , 4715 RW Rucphen 
Zundert: Gemeentehuis , Markt 1, 4881 CN Zundert