Financiële hulp voor ondernemers met Bbz en IOAZ

Aanvragen

Voor : ondernemer

coronavirus: extra steun (Werkplein)

Wat?

De Rijksoverheid steunt ondernemers met diverse sociale regelingen. Via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) kunt u deze ondersteuning aanvragen:

  • Bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Steun voor kleine zelfstandigen (Bbz) Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning of hulp om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen. Meer informatie: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bbz
  • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)Uitkering voor oudere ex-ondernemers (IOAZ) Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Meer informatie: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ioaz

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw eigen onderneming.
  • Uw inkomen ligt onder bijstandsniveau.
  • U kunt geen andere financiering krijgen.  

Aanvragen via SOLO