Buurtpreventie aanmelden

Aanvragen

Voor : particulier

Elke wijk is uniek. Bewoners kennen zelf de kenmerken van hun eigen buurt het beste. De politie, gemeente en woningcorporatie hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, maar buurtbewoners zelf ook. Met buurtpreventie zorgen inwoners zelf dat de leefbaarheid binnen hun wijk/dorpskern gezond en aantrekkelijk blijft. Ook letten zij op de veiligheid. Zij zijn extra waakzaam en alert. Leden van buurtpreventie hebben regelmatig contact met politie, gemeente en woningstichting. Door lid te worden van de buurtpreventie levert u een bijdrage aan het terugdringen van de overlast, vernielingen en andere onvolkomenheden zoals kapotte verlichting of zwerfafval en andere incidenten zoals woninginbraken.

U kunt buurtpreventist worden als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Woonachtig bent in de wijk/buurt waar buurtpreventie actief is;
  • Integer en betrouwbaar bent.

Doet u mee?

Meld u aan bij het team van uw buurt

  • Rucphen:
  • Schijf 
  • Sprundel 
  • St. Willebrord
  • Zegge 

Wie zijn er vanuit de gemeente bij betrokken?

Team Handhaving is aanspreekpunt voor buurtpreventie. Bel voor meer informatie: 0165-349500.

De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844.

Gerelateerde producten