Buurtpreventie aanmelden

Aanvragen

Voor : particulier

Elke wijk is uniek. Bewoners kennen zelf de kenmerken van hun eigen buurt het beste. De politie, gemeente en woningcorporatie hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, maar buurtbewoners zelf ook. Met buurtpreventie zorgen inwoners zelf dat de leefbaarheid binnen hun wijk/dorpskern gezond en aantrekkelijk blijft. Ook letten zij op de veiligheid. Zij zijn extra waakzaam en alert. Leden van buurtpreventie hebben regelmatig contact met politie, gemeente en woningstichting. Door lid te worden van de buurtpreventie levert u een bijdrage aan het terugdringen van de overlast, vernielingen en andere onvolkomenheden zoals kapotte verlichting of zwerfafval en andere incidenten zoals woninginbraken.

U kunt buurtpreventist worden als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Woonachtig bent in de wijk/buurt waar buurtpreventie actief is;
  • Integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag bent.

Naast het lidmaatschap bij de Buurtpreventie kunt u ook op een andere manier onveilige situaties in uw omgeving terugdringen, namelijk door u aan te sluiten bij de !Alert WhatsApp groep van uw wijk. Door het zo breed mogelijk uitrollen van deze WhatsApp groepen worden uw medebewoners én de politie tijdig gealarmeerd waardoor de heterdaadkracht bij verdachte situaties verhoogd wordt.

Meld u aan bij het team van uw buurt

Gerelateerde producten