Buurtpreventie aanmelden

Aanvragen

Voor : particulier

Met buurtpreventie zorgen inwoners zelf dat de leefbaarheid binnen hun wijk/dorpskern gezond en aantrekkelijk blijft. Ook letten zij op de veiligheid. Zij zijn extra waakzaam en alert. Leden van buurtpreventie hebben regelmatig contact met politie, gemeente en woningstichting. Doet u mee?

Meld u aan bij het team van uw buurt

Wie zijn er vanuit de gemeente bij betrokken?

Team Handhaving is aanspreekpunt voor buurtpreventie. Bel voor meer informatie: 0165-349500.

De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844.

Gerelateerde producten