Klacht melden

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Gemeentelijk onderhoud en zwerfafval

Kapotte verlichting, zwerfvuil, losliggende stoeptegels, ongedierte(ratten) in de openbare ruimte en andere opmerkingen over het onderhoud van plantsoen, verlichting en wegen:

U kunt ook de storingsdienst bellen. Het telefoonnummer vindt u op onze contactpagina.

Klacht melden

Melding stank, geluid en vervuiling

Voor overlast van met name bedrijven belt u de Milieuklachtenlijn, t. 013-2060500
Dit kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, voor:

 • stank
 • geluid
 • bodemverontreiniging
 • luchtverontreiniging
 • lichthinder

Melding verstopte of kapotte riolering

 • Bel de storingsdienst
  (afhandeling binnen werktijden; acute meldingen ook buiten werktijden)
 • Heeft u geen riolering maar een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)?
  Bel dan 0800-423 22 33.

Toelichting

Meld klachten over zwerfvuil en gemeentelijk onderhoud. Dat kan via de BuitenBeterApp of via dit meldingsformulier .

Voor stank of vervuiling door bedrijven belt u de milieuklachtenlijn van de omgevingsdienst Midden- en West- Brabant. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013-2060500.

Regels en informatie

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de behandeling van klachten.