Klacht melden

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Melding zwerfafval

Zwerfvuil kunt u melden via deze website of via de BuitenBeterApp.

Meld zwerfvuil

Melding gemeentelijk onderhoud

Kapotte verlichting, zwerfafval, losliggende stoeptegels, ongedierte in de openbare ruimte en andere opmerkingen over het onderhoud van plantsoen, verlichting en wegen:

Melding Stank, geluid en vervuiling

Voor overlast van met name bedrijven belt u de Milieuklachtenlijn, t. 013-2060500
Dit kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, voor:

 • stank
 • geluid
 • bodemverontreiniging
 • luchtverontreiniging
 • lichthinder

Melding verstopte of kapotte riolering

 • Bel de storingsdienst
  (afhandeling binnen werktijden; acute meldingen ook buiten werktijden)
 • Heeft u geen riolering maar een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)?
  Bel dan 0800-423 22 33.

Toelichting

Meld klachten over zwerfvuil en gemeentelijk onderhoud. Dat kan via de BuitenBeterApp of via de e-mail op gemeentewinkel@rucphen.nl .

Voor stank of vervuiling door bedrijven belt u de milieuklachtenlijn van de omgevingsdienst Midden- en West- Brabant. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013-2060500.

Meer informatie over klachten over de manier waarop de gemeente u behandelt.

Regels en informatie

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de behandeling van klachten.

Sluiten