Klacht melden

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Gemeentelijk onderhoud en zwerfafval

Kapotte verlichting, zwerfvuil, losliggende stoeptegels, ongedierte(ratten, eikenprocessie rupsen) in de openbare ruimte en andere opmerkingen over het onderhoud van plantsoen, verlichting en wegen:

U kunt ook de gemeente bellen voor een melding aan de storingsdienst. Het telefoonnummer vindt u op onze contactpagina.

Klacht melden

Stank, geluid en vervuiling

Voor overlast van met name bedrijven belt u de Milieuklachtenlijn, t. 013-2060500
Dit kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, voor:

 • stank
 • geluid
 • bodemverontreiniging
 • luchtverontreiniging
 • lichthinder

Verstopte of kapotte riolering

 • Bel de gemeente voor een melding aan de storingsdienst
  (afhandeling binnen werktijden; acute meldingen ook buiten werktijden)

Verstopte of kapotte IBA

 • Heeft u een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)?
  Bel dan 0800-423 22 33.

Melding over deze website

Geef uw mening over deze website

Toelichting

Meld klachten over zwerfvuil, gemeentelijk onderhoud en ongedierte. Dat kan via de BuitenBeterApp of via dit meldingsformulier .

Voor stank of vervuiling door bedrijven belt u de milieuklachtenlijn van de omgevingsdienst Midden- en West- Brabant. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013-2060500.