Beroepschrift indienen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Na beslissing op bezwaar

De gemeente neemt een beslissing over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Met of zonder advocaat

In een beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. 

Zet dit in uw beroepschrift:

In een brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
  • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • uw handtekening.

Heeft u een kopie van het besluit, waarmee u het niet eens bent? Doe dat dan bij uw brief.

Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Naar wie stuurt u het beroepschrift

U heeft een brief ontvangen over de beslissing op uw bezwaar. Hierin staat naar wie u het beroepschrift stuurt. Dit is meestal de rechtbank.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Als u door de beroepsinstantie in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.  

Gerelateerde producten