Beroepschrift indienen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Na beslissing op bezwaar

De gemeente neemt een beslissing over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Met of zonder advocaat

In een beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. 

Zet dit in uw beroepschrift:

In een brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
  • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • uw handtekening.

Heeft u een kopie van het besluit, waarmee u het niet eens bent? Doe dat dan bij uw brief.

Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Naar wie stuurt u het beroepschrift

U heeft een brief ontvangen over de beslissing op uw bezwaar. Hierin staat naar wie u het beroepschrift stuurt. Dit is meestal de rechtbank.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Als u door de beroepsinstantie in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.  

Voor het indienen van een administratief beroepschrift, gericht tegen een kwijtscheldingsbeschikking, is geen griffierecht verschuldigd.

Toelichting

Termijn

Rechtbank: 6 weken 
Stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank of het gerechtshof? Dan kunt u dat doen binnen zes weken na de beslissing (beschikking) op uw bewaar. De rechtbank neemt uw beroep in behandeling nadat u griffierecht heeft betaald.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen. Bij de beslissing op uw beroep staat vermeld waar u in hoger beroep kunt gaan.

Let op: het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Regels en informatie

Gerelateerde producten