Activiteitensubsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

U doet een subsidieverzoek door het (digitaal) aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.

subsidie aanvragen

Let u erop dat de aanvraag ten minste 13 weken, voordat uw activiteit plaats vindt, bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag is maximaal 50 % van de werkelijke kosten, met een maximum van € 2.500.

De te organiseren activiteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw activiteit is eenmalig of wordt voor de eerste keer georganiseerd;  
  • Uw activiteit heeft maatschappelijke meerwaarde;
  • Uw activiteit is innovatief;
  • Uw activiteit is niet opgenomen in een activiteitenprogramma waarvoor eerder subsidie is aangevraagd.