Asbest en golfplaten

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Minder dan 35 m2: zelf wegbrengen

Sloopmelding doen

Sloopmeldingen voor maximaal 35m2 kunt u ook in het gemeentehuis doen. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Met een afspraak voor uw sloopmelding  weet u precies hoe laat u aan het loket kunt komen en bent u sneller klaar.

 

Doe de melding minimaal 5 werkdagen voor u het afval wil wegbrengen 

  • u krijgt een brief waarin staat of u toestemming krijgt om het asbest in te leveren bij het grondstoffencentrum.
  • U dient het asbest aan te leveren in het daarvoor bestemde verpakkingsmateriaal. Dit is verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

Heeft u meer dan 35 m2 of ander asbestmateriaal? Laat het dan weghalen door een gecertificeerd bedrijf. Hiervoor heeft u een sloopmelding en een een asbestinventarisatie rapport nodig. U doet de sloopmelding vier weken van te voren. 

Sloopmelding doen

Bedrijven

Asbest in uw bedrijfspand moet u weg (laten) halen. Hiervoor laat u eerst risicoanalyse opstellen. Er zijn drie risicocategorieën. Valt het asbest in de twee zwaardere categorieën? Dan heeft u een gecertificeerd bedrijf nodig om het asbest weg te laten halen. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet. Wel moet het betrokken personeel kundig (dus opgeleid) zijn. 

In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.

Sloopmelding doen   

Kosten

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Kosten

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.