U bevindt zich hier: Home > Energie

Energie

Het klimaat verandert, ook Nederland ondervindt de gevolgen. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Mede door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, gaan we in heel Nederland van het aardgas af.

Op deze pagina vind u informatie over de onderwerpen die hierop betrekking hebben.

 


Het Regionaal Energie Loket (REL) Rucphen

Vraagbaak voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van verduurzaming 

Bij Regionaal Energie Loket Rucphen (REL) kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informatie inwinnen over isoleren, ventileren, energie- en verduurzamingsadvies, zonnepanelen, álle landelijke en lokale subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden.

Tevens leest u hier over alle acties die de gemeente initieert om te helpen bij het verlagen van de energierekening, zoals met cadeaubonnen voor energiebesparende maatregelen.

Op termijn communiceren we via deze website ook per wijk en dorp hoe en wanneer we van het gas af gaan. Het REL is dus dé plek voor inwoners en ondernemers over energiebesparing en energietransitie.

Regionaal Energie Loket bereiken?

Voor inwoners

Ga naar: www.regionaalenergieloket.nl/rucphen of bel 088-5254110.

Voor ondernemers

Ga naar: zakelijk.regionaalenergieloket.nl/rucphen of bel 088-5254110.

Word jij energiecoach in Rucphen?

Gemeente Rucphen werkt samen met het Regionaal Energieloket om bewoners te helpen hun energierekening omlaag te brengen. Dat is voor veel woningeigenaren en huurders interessant. Goed voor de portemonnee en het milieu! Wil jij jouw steentje hieraan bijdragen? Wordt energiecoach!

Meer informatie vind u hier: Word energiecoach in Rucphen | RegionaalEnergieloket 


Regionale Energie Strategie (RES)

Samen met 15 andere West-Brabantse gemeenten werken wij aan de Regionale Energie Strategie 2030 (RES).

In de Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant (RES 1.0) staat vermeld wat de gemeenten in de regio West-Brabant voor 2030 moeten doen om woningen te voorzien van duurzame energie. De gemeente Rucphen heeft de opgave om vóór 2030 30 GWh grootschalig zonne-energie op te wekken via zon-op-dak.

De gemeente gaat met de regio in overleg om de opgave te kunnen wijzigen. Deze nieuwe opgave wordt dan opgenomen in de RES 2.0, die gepland staat voor 2024. Mogelijk gaat ook groen gas daar een rol in spelen voor onze gemeente.

Meer informatie over de RES?

Ga naar www.energieregiowb.nl.


 

Transitievisie warmte (TVW)

Ook gemeente Rucphen vóór 2030 aardgasvrij; woningen verplicht van het aardgas af

Iedere gemeente moest vóór 31 december 2021 een Transitievisie Warmte (TvW) vaststellen waarin de gemeente aangeeft hoe zij voor 2030 met een deel van de woningvoorraad aardgasvrij willen maken. Omdat in onze gemeente op dit moment geen structurele duurzame warmtebronnen aanwezig zijn, is in de TvW de opgave opgenomen dat vóór 2030 geen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt worden. In de TvW is bepaald dat de komende jaren de aandacht moet worden gericht op het besparen van energie en het isoleren en ventileren van woningen. Hiermee worden de woningen ‘aardgasvrij klaar’ gemaakt en is de uiteindelijke stap naar aardgasvrij niet meer zo groot.

In 2023 worden de uitvoeringsplannen hiervoor definitief gemaakt, waarbij de gemeenteraad een eindoordeel zal geven. Om tot deze uitvoeringsplannen te komen is onderzoek gedaan naar de woningvoorraad en zijn de uitkomsten van dit onderzoek samen met betrokken inwoners en organisaties uit onze gemeente geanalyseerd.

Meer informatie over de TVW?

Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/rucphen.

Subsidies en financiële regelingen

Zonnepanelen

De gemeente Rucphen beschikt niet over een gemeentelijke subsidieregeling op zonnepanelen.

Tips

  • Doe de zonnescan - Via de zonnescanBrabant kan iedereen voor ieder gebouw in Brabant inzicht krijgen in de kansen voor zonnepanelen. Op basis van postcode en huisnummer krijg je inzicht in de geschiktheid van het dak, een schatting van de opbrengst en de investeringskosten.
  • Collectieve inkoop - Regelmatig is er via energie coöperaties de mogelijkheid om collectief zonnepanelen in te kopen. Ook is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij initiatieven van Vereniging Eigen Huis.