Dichtwedstrijd 2022: Wordt jouw gedicht onderdeel van de nieuwe gedichtenroute?

Dichtwedstrijd 2022 Rucphen

De gemeente Rucphen heeft een prachtig groen buitengebied. De tuin van alle inwoners en bezoekers van Rucphen. De komende jaren wordt dit buitengebied verder ontwikkeld. Door cultuur en natuur te combineren, dragen we bij aan het verhaal van ons typisch Brabantse landschap. We noemen dit Cultuur Natuurlijk.

Dit gebeurt onder andere met een prachtige gedichtenroute. Deze route loopt straks langs bijzondere plekken in het buitengebied van onze gemeente. Aangevuld met gedichten die passen bij de gemeente en de omgeving.

Daarom dagen we je graag uit om gedichten in te sturen voor deze gedichtenroute. Dit doen we voor zowel jong als oud. Er worden twee winnaars in de dichtwedstrijd gekozen en één winnaar in de jeugdcategorie. Ook zijn er een aantal spelregels.

Dichtwedstrijd 2022

De spelregels van de gedichtenwedstrijd

Gedichten

 • De gedichten moeten betrekking hebben op (een deel van het) groen, natuur en/ of landschap;
 • De maximale lengte van een gedicht is 40 regels, inclusief witregels, exclusief titel (let op: een langer gedicht kan nietin meerdere delen worden ingestuurd). Er is geen minimale lengte;
 • Het is tot de sluiting van de wedstrijd mogelijk om je gedicht te wijzigen;
 • Vormgeving van het gedicht op het te plaatsen paneel vindt plaats door de gemeente, hierover is geen correspondentie mogelijk.

Taal

 • Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn;
 • Gedichten mogen in het dialect zijn, maar moeten voor eenieder leesbaar en begrijpelijk zijn;
 • Vertalingen van het werk van andere dichters zijn niet toegestaan.

Toelatingsvoorwaarden

 • Iedereen die 16 jaar of ouder en woonachtig is in de gemeente Rucphen kan deelnemen aan de wedstrijd;
 • Voor de jeugdgedichten geldt dat iedereen tot en met 15 jaar en woonachtig is in de gemeente Rucphen kan deelnemen aan de wedstrijd.

Rechten

 • Met de deelname gaat de indiener akkoord met het gebruiken van het gedicht op de panelen en (sociale) media;
 • Vanzelfsprekend vermelden we van wie het gedicht is op de panelen en (sociale) media.

Inzenden

 • Gedichten kun je inzenden tot 5 december 2022;
 • De gedichten kunnen enkel digitaal worden ingestuurd. Je kunt de gedichten sturen naar gedichtenwedstrijd@rucphen.nl;
 • Uiterlijk 23 december worden de winnaars bekend gemaakt.

Beoordeling

 • De beoordeling vindt intern plaats onder supervisie van wethouder Lazeroms;
 • Tijdens de beoordeling blijf je als deelnemer anoniem voor de juryleden;
 • Een pseudoniem kiezen is niet nodig, maar mag wel.
 • De beslissingen van de juryleden zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

* Anonieme beoordeling Het beoordelen van poëzie is een subjectieve zaak, ondanks de onafhankelijkheid en deskundigheid van de jury. Het selectieproces is echter eerlijk en onbevooroordeeld, omdat de gedichten anoniem worden beoordeeld.

Publicatiedatum 2-11-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2022