Vacature: twee leden adviesraad Sociaal Domein

Bent u betrokken bij de Rucphense samenleving? Wilt u meepraten over het gemeentelijke beleid op het gebied van het sociaal domein? Vindt u het belangrijk dat inwoners een stem hebben in het sociaal beleid? Dan is de adviesraad op zoek naar u!

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad sociaal domein is opgericht om het college gevaagd en ongevraagd te adviseren over de onderwerpen binnen het sociale domein van de gemeente. Actuele thema’s zijn onder andere: eenzaamheid, WMO-voorzieningen, vervoer, jeugdzorg, GGZ en armoede- en schuldenproblematiek. De adviesraad vertegenwoordigt hierin de stem van de inwoners en draagt daarmee bij aan ontwikkeling van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van het sociaal domein.

Wij zijn een onafhankelijke raad van momenteel 6 personen en vergaderen maandelijks. Daarnaast gaan de leden in gesprek met verschillende doelgroepen, maatschappelijke organisaties en ambtenaren om relevante informatie te verzamelen en adviezen te onderbouwen.

Taken

 • Actief ophalen van en openstaan voor signalen met betrekking tot het sociaal domein uit de Rucphense samenleving;
 • Voorbereiden en formuleren van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over het gemeentelijk beleid op de genoemde thema’s;
 • Daartoe in een kleiner gezelschap met andere leden voorbereidend werk verrichten, waarbij het betrekken van cliënten (al dan niet via belangenorganisaties) een vereiste is;
 • Deelnemen aan maandelijkse bijeenkomsten van de Adviesraad sociaal domein;
 • Opbouwen/onderhouden van een netwerk.

Gewenst profiel

 • U bent inwoner van gemeente Rucphen;
 • Ervaring/affiniteit met het sociaal domein;
 • Proactief, onafhankelijk en verbindend;
 • Een brede blik hebben en in staat zijn om integraal te adviseren;
 • Vertaalslag kunnen maken tussen beleid en praktijk;
 • Communicatief vaardig;
 • Graag in contact staan met inwoners, gebruikers uit het sociaal domein en (belangen-)organisaties;
 • Openstaan voor signalen uit de samenleving.

Wat biedt de adviesraad?

Naast inspirerende contacten, excursies, veel plezier en voldoening ontvangt u een vastgestelde vergoeding voor uw inzet.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk eens verder rond op onze website https://www.adviesraadrucphen.nl/. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Suijkerbuijk, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein door een mail te sturen naar info@adviesraadrucphen.nl.

Sollicitatie

Uw CV en motivatie kunt u richten aan:

Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. college van B&W

E-mailadres: info@adviesraadrucphen.nl 

Publicatiedatum 6-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-10-2022