Wethouder Ger de Weert krijgt afvalstokje van gemeente Rucphen

Het convenant 'Samen schoon naar school' van het Munnikenheide College, gemeente Etten-Leur en gemeente Rucphen

Maandag 19 september krijgt wethouder Ger de Weert van gemeente Etten-Leur het ‘Afvalstokje’
van wethouder Martijn Gijzen van gemeente Rucphen overgedragen. Hierna ondertekent hij samen met directeur Barbara Baelemans van het Munnikenheide College het Convenant ‘Samen schoon naar school’.

Convenant Munnikenheide College


Het is inmiddels een mooie traditie: gemeenten Etten-Leur en Rucphen wisselen elkaar af met het ondertekenen van het convenant met het Munnikenheide College, waarin het opruimen van zwerfvuil rond de school is vastgelegd. Op 19 september is Etten-Leur wederom aan de beurt. Het convenant gaat over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheden om samen beter om te gaan met afval en zo een bijdrage te leveren aan een schone omgeving rondom scholen. Naast de ondertekening wordt ook een start gemaakt met het afvalproject ‘Afval is grondstof en geen zwerfvuil’ op het Munnikenheide College in Etten-Leur. Het Afvalproject is ontwikkeld door Jolanda Jochems en Ronald Reinhoudt waarbij zij ook de lessen en workshops verzorgen.

17 september World Cleanup Day

Op 19 september, vlak na de World Cleanup Day van 17 september, krijgt wethouder Ger de Weert van Etten-Leur het ‘Afvalstokje’ terug overhandigd van wethouder Martijn Gijzen van gemeente Rucphen. Het afvalproject is in Rucphen vol enthousiasme afgerond. De ondertening van het convenant houdt voor de gemeente Etten-Leur onder andere in dat zij aandacht besteden aan het schoonhouden van het openbaar gebied rondom scholen, jaarlijks materialen leveren waarmee het Munnikenheide College het zwerfvuil kan opruimen en zorgdragen voor het afvoeren van grof (rest)afval. Natuurlijk ondersteunt de gemeente ook de diverse schoonmaakacties die door de school worden opgezet binnen het Afvalproject in leerjaren 1 en 2 van het Munnikenheide College. Dit project duurt tot eind maart 2023.

Publicatiedatum 21-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-10-2022