Vorenseindseweg in Sprundel en Zundertseweg in Rucphen

Inloopavond tijdelijke snelheidsremmende maatregelen Vorenseindseweg en Zundertseweg

De herinrichting van de Vorenseindseweg in Sprundel en de Zundertseweg in Rucphen binnen de bebouwde kom gaat nog enige tijd duren. Deze zullen ingericht worden als woonstraat waar de snelheidslimiet 30 km/u is. Deze projecten staan gepland voor respectievelijk 2024 en 2026.

Daarom leggen we in deze straten binnen de bebouwde kom tijdelijke snelheidremmende maatregelen aan. Als deze maatregelen er liggen, wordt de maximaal toegestane rijsnelheid van 50 km p/u verlaagd naar 30 km p/u. 

Inloopavond 4 juli 2022 van 19.00 – 20.30 uur

Wij willen het concept-ontwerp van de tijdelijke snelheidsremmende maatregelen graag met u bespreken. Daarom organiseren wij een inloopavond op maandag 4 juli 2022 van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis aan de Binnentuin in Rucphen.

Wij wijzen u erop dat tijdens de inloopavond alleen de tijdelijke snelheidsremmende maatregelen onderwerp van gesprek zijn. Op de inloopavond kan in gesprek worden gegaan met medewerkers van de gemeente Rucphen.

Ter inzage

Het concept-ontwerp ligt vanaf 27 juni 2022 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis.

Publicatiedatum 22-6-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-7-2022