Vijverstraat-Pastoor Bastiaansensingel, St. Willebrord

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Op grond van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rucphen heeft de burgemeester een locatie aangewezen voor cameratoezicht.

De burgemeester heeft de volgende locatie aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt gehouden vanaf 2 t/m 10 augustus 2022:

- Kermisterrein Vijverstraat en Past. Bastiaansensingel te St. Willebrord. 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit bij de Burgemeester van Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften.  Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 27-7-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2022