Verkeershinder Noorderstraat Sprundel vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur

Afsluiting Noorderstraat

Er wordt op maandag 27 mei 2024 gestart met kabel- en leidingwerkzaamheden in de Noorderstraat in Sprundel. Dit werk maakt onderdeel uit van de “reconstructie Noorderstraat”.

Met ingang van maandag 27 mei 2024 wordt het werk in de Noorderstraat vanaf de rotonde Vosdonkseweg tot en met de rotonde St. Janstraat gefaseerd uitgevoerd.

Om deze werkzaamheden te verrichten zal de Noorderstraat gedurende de gehele uitvoeringsperiode afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietsers worden omgeleid.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind december 2024, week 52, worden afgerond.

Publicatiedatum 29-5-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-1-2025