Verbod op gebruik lachgas in groot deel van gemeente Rucphen

binnen de bebouwde kommen, op de parkeerplaatsen langs de A58 en in de Rucphense Bossen

In een groot deel van de gemeente Rucphen wordt het recreatief gebruik van lachgas verboden.Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen.

Gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel was op grond van de APV al verboden in een publiek toegankelijk gebouw of andere openbare plaats als het gebruik (of voorbereidingen tot gebruik) gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken. Ook is het, mede op grond van de APV, nu al verboden om in verdovende middelen of hierop gelijkende waar te handelen of deze te verwerven.

Lachgas wordt soms gebruikt als recreatief roesmiddel.

Lachgas is bedoeld voor professioneel gebruik in het ziekenhuis en de horeca, bijvoorbeeld in slagroomspuitbussen. Maar lachgas is tegenwoordig ook een populaire en goedkope partydrug.

Het gas geeft korte tijd een 'high' gevoel. Alleen het is absoluut niet zonder risico's. In combinatie met andere drugs of alcohol kan er te weinig zuurstof in je lichaam komen. Pijn of gevoelloosheid in armen en benen behoren ook tot de bijwerkingen evenals hoofdpijn, verwardheid en angst.

In het verkeer gebeuren regelmatig ernstige ongevallen waarbij lachgas een rol gespeeld lijkt te hebben.

Ook andere negatieve effecten

Naast risico’s voor de gebruiker van lachgas, heeft gebruik van lachgas in de openbare ruimte ook andere negatieve effecten. Denk aan onrustgevoelens bij omwonenden en passanten, geluidsoverlast, afval en zoals genoemd, verkeersonveilige situaties.

Daarom is in de gemeente Rucphen binnen de bebouwde kommen, op de parkeerplaatsen langs de A58 en in de Rucphense Bossen het voortaan verboden om lachgas te gebruiken. Naast gebruik van lachgas geldt het verbod ook voor voorbereidingen voor het gebruik en/of het bij hebben van voorwerpen en stoffen voor het gebruik van lachgas. Indien op andere locaties overlast ontstaat, kan het college meerdere gebieden aanwijzen waarvoor een lachgasverbod geldt.

Publicatiedatum 18-5-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-6-2022